TenneT sluit eerste contract voor kabels net op zee

| 8 november 2016

TenneT TSO B.V. heeft voor het aansluiten van te bouwen windparken op zee bij Borssele een consortium van Boskalis dochteronderneming VBMS en NKT gecontracteerd voor het leveren en installeren van de zeekabels. In de op 8 november ondertekende overeenkomst gaat het om de kabels voor het windgebied Borssele Alpha. VBMS/NKT is ook de  beoogde partner voor het eerstvolgende offshore project van TenneT, Borssele Beta.

 

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “Het is mooi om te zien dat ons internationale tenderproces geheel volgens planning en in lijn met de ambitieuze besparingsdoelstellingen van het nationale Energie-akkoord is doorlopen.

 

Samen met VBMS/NKT gaan we aan de slag met de bouw van de eerste grootschalige offshore verbinding op de Nederlandse Noordzee voor windparken. Hiermee dragen wij stevig bij aan het realiseren van de Nederlandse ambities op het gebied van duurzame elektriciteitsproductie zoals die zijn afgesproken in het Energie-akkoord.”

 

De tracélengte van het landstation (Borssele) naar het Borssele Alpha transformatorstation op zee (ook wel het Offshore AC onderstation, oftewel het ‘platform’)  is 60 kilometer. De verbinding bestaat uit twee 220 kV (220.000 Volt) zeekabels met elk een capaciteit van 350 MW. Uniek hierbij is dat voor de kabels gebruik wordt gemaakt van  de zogenoemde dynamische capaciteit, waarbij een enkele kabel tijdelijk tot 380 MW belast kan worden. (Zie bijlage offshore netverbinding.)

 

De kabels lopen door de bodem van de Westerschelde naar hoogspanningsstation Borssele. Waar de ingraafdiepte van zeekabels op de Noordzee 1 meter bedraagt, zal de ingraafdiepte door de hele Westerschelde tot aan aanlanding bij Borssele 3 meter zijn. Op sommige plaatsen zal de kabel nóg dieper worden gelegd vanwege mogelijke bewegingen van de zeebodem.

VBMS/NKT wordt verantwoordelijk voor   de engineering, de productie, het leggen en het ingraven van 220 kV zee- en landkabels tussen het landstation en het Borssele Alpha offshore platform.

Borssele Alpha – met een aansluitcapaciteit van 700 MW (megawatt) voor windparken op zee –  moet gereed zijn in 2019, Borssele Beta in 2020. TenneT dat verantwoordelijk is voor het net op zee in Nederland ontwikkelt als bijdrage aan het Energie-akkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting.

De aankondiging van de tenders van de platforms en kabels voor het project Hollandse Kust Zuid staat gepland voor eind 2016.

tennet1

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. TenneT sluit eerste contract voor kabels net op zee | Energie Nieuws | 9 november 2016