Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en uitstel 2021-openstelling

| 8 juni 2021

Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat de 2021-openstellingsronde van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) verschoven. De SDE++ 2021 start op 5 oktober 2021 in plaats van 21 september en sluit op 11 november 2021. Tevens werden de voorlopige resultaten van de SDE++ 2020 gecommuniceerd.

Het uitstel van de SDE++ 2021 opening volgt nadat provincies en gemeenten hadden aangegeven dat er met de eerder aangekondigde periode van openstelling druk staat op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten omdat deze volgt op de zomervakantie. Dit schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de SDE++ 2020,  voorafgaand aan het commissiedebat Klimaat en Energie van 10 juni.

De nieuwe openstelling ziet er als volgt uit:

Fase Start- en einddatum Fasegrenzen €/tCO2
1 5 oktober, 9:00 tot 11 oktober, 17:00 60
2 11 oktober, 17: 00 tot 25 oktober, 17:00 80
3 25 oktober, 17:00 tot 8 november, 17:00 115
4 8 november, 17:00 tot 11 november, 17:00 300

Voorlopige resultaten SDE++ 2020

In de kamerbrief geeft de Staatsecretaris tevens aan dat de beoordeling van de SDE++ 2020 ondertussen bijna is afgerond. 3.486 projecten hebben een subsidiebeschikking ontvangen met een budget van € 4,7 miljard. Het was de eerste openstellingsronde binnen de SDE++ dat als opvolger van de SDE+ bedoeld is om ook andere CO2-reducerende technieken naast hernieuwbare energie te ondersteunen om zo de klimaatdoelstellingen te behalen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Voorlopige uitslag SDE++ 2020 ronde

Bron: RVO

Deze verbreding is terug te zien in de variatie aan technieken waarvoor subsidie is aangevraagd. De SDE++ 2020 heeft een budget van 5 miljard EUR. Er zijn in totaal 4.112 subsidieaanvragen ingediend met een gezamenlijk budgetclaim van 6.4 miljard EUR.

Het grootste deel van het beschikte budget, namelijk € 2,1 miljard, is toebedeeld aan afvang en opslag van CO2 (CCS). Hiermee wordt 34 Mton CO2 per jaar verminderd. Het overgrote deel van de beschikkingen is afgegeven aan zon-PV-projecten (3.426). 97% van deze projecten wordt op een dak gerealiseerd.

Het aantal beschikte windenergieprojecten is 13, met een totaal vermogen van 107 MW. Zij ontvangen 99 miljoen EUR van het totale budget. Zodra de beoordeling is afgerond, publiceert RVO de eindstand op de SDE-website. Bron: Rijksoverheid 

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.