Zuid-Holland presenteert “Wervelender”

| 8 maart 2010
bron: Provincie Zuid-Holland

De vorige windnota uit 2002 heette “Wervel” en nu heeft GS een nieuwe nota windenergie “Wervelender” gepresenteerd.

Het doel van “Wervel” (250 MW in 2010 en in 2006 gewijzigd in 350 MW in 2015) werd al in 2007 bereikt maar sindsdien ligt de uitbreiding stil. De nieuwe nota mikt nu ook op 350 MW in 2015 (bouwtempo gemiddeld 4 molens van 5 MW per jaar). Verder vooruitkijkend zegt het college dat totaal 1.000 MW (inclusief locaties dicht voor de kust van de Tweede Maasvlakte) haalbaar zou kunnen zijn.

Van het nieuwe vermogen zou 70% (70 MW) geconcentreerd moeten worden in het Rotterdamse Havengebied en oostelijk Goeree-Overflakkee. Er zijn in totaal 23 “gewenste locaties” aangewezen, die over 10 jaar 430 MW extra zouden kunnen opleveren. Verder zijn nog 29 “studielocaties” aangewezen. Deze zijn in principe ook geschikt maar behoeven nog nadere studie. Provinciale Staten praat op 31 maart over de Nota. Na ter inzage legging zal de Nota later dit jaar in de Provinciale Structuurvisie worden “verankerd”.

Persbericht provincie Zuid-Holland en link naar de nota.

Category: Overheid, Windparken

Reacties zijn gesloten.