Barendrecht maakt bezwaar tegen toekomstig windpark in Binnenmaas

| 9 augustus 2017

De gemeente Barendrecht heeft afgelopen week officieel bezwaar gemaakt tegen de plannen voor een windpark in Binnenmaas, aan de overkant van de Oude Maas. Het college wijst erop dat de komst van de megamasten in de Hoeksche Waard een negatieve invloed zal hebben op de leefomgeving in Barendrecht.

,,Vooral vanwege de natuur en recreatie zijn we tegen’’, licht wethouder Lennart van der Linden (EVB) toe. De bestuurder geeft zijn collega’s van de buurgemeente in een zienswijze met 24 punten aan waarom de gemeenteraad van Binnenmaas het bestemmingsplan niet zou moeten vaststellen.

Volgens Barendrecht ontbreekt het draagvlak voor de aanleg van de windmolens in een omgeving die de status van Natura 2000 heeft. ,,Deze turbines zijn nogal ingrijpend voor het woon- en leefklimaat in Barendrecht. In dit soort plannen moeten ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen doorslaggevend zijn voor de afweging. Maar van meet af aan lijkt dat ondergeschikt geweest aan de financiële belangen van de initiatiefnemers. Dat steekt ons. De belangen van onze inwoners staan bij ons voorop’’, aldus Van der Linden.

Lees het volledige artikel.

Bron; AD

Category: Draagvlak omwonenden, Electriciteit, Groene energie, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.