Barendrecht toetst inwoners over windenergie

| 9 februari 2015

In Barendrecht worden op 19 feb & 2 maart informatie-bijeenkomsten georganiseerd over windenergie. Een centrale presentatie wordt vervolgd door een rondetafelgesprek. Het college van burgemeester en wethouders is geen voorstander van het plaatsen van windmolens in Barendrecht.
Wel vinden zij het belangrijk om regie te houden bij de mogelijke realisatie van windenergie. Om regie op het proces te kunnen houden en deze niet uit handen te geven aan de Provincie, stelt de gemeente dit toetsingskader op.

  • Op 19 februari om 19.30 uur is deze in het gemeentehuis.
  • Op 2 maart om 19.30 uur is deze in de kantine van sporthal Riederpoort in Carnisselande.

Met het toetsingskader stelt het college en de raad de bescherming van de gezondheid en bescherming van het woon- en leefklimaat van bewoners centraal. De komende maanden vindt op verzoek van de gemeenteraad een verfijning van het toetsingskader windenergie plaats. Dit gebeurt door het onafhankelijke onderzoeksbureau AT Osborne.

Na de zomervakantie neemt de gemeenteraad een besluit over het toetsingskader. Aan de hand van het toetsingskader worden de beoogde locaties beoordeeld op haalbaarheid.Mede namens de gemeenteraad dient het college een inspraakreactie in bij de gemeente Binnenmaas op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De inspraakreactie heeft betrekking op de mogelijke realisatie van een windmolenlocatie in Binnenmaas nabij de Oude Maas.

De Barendrechtse concept inspraakreactie wordt op 10 februari behandeld in de openbare commissie Ruimte. Na instemming van de commissie wordt de inspraakreactie uiterlijk 15 februari verzonden naar de gemeente Binnenmaas. Tot 16 februari 2015 kan een ieder een inspraakreactie indienen bij de gemeente Binnenmaas.DSC_0224

Inwoners die een inspraakreactie willen indienen, kunnen een format inspraakreactie vinden op www.barendrecht.nl >

Bron: De Weekkrant

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.