Betuwewind voorziet ‘s werelds eerste snellaadplein voor zwaar materieel van stroom

| 9 december 2022

Bron: Van Oord

Van Oord, Dura Vermeer, Ploegam en Betuwewind ontwikkelen samen onder de naam WattHub ‘s werelds eerste snellaadplein voor zwaar materieel. Het laadplein komt op het terrein van AVRI, gelegen aan de A15 nabij de afslag Geldermalsen en wordt voorzien van duurzame stroom van Betuwewind.

Aanleiding voor dit laadplein is het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitgevoerd door Van Oord, Dura Vermeer en Ploegam, voor deze gelegenheid samenwerkend in het consortium Mekante Diek. De ambitie is om de dijkverzwaring volledig emissieloos uit te voeren.

Hiervoor wordt binnenkort op het terrein van AVRI een uniek en vernieuwend openbare snellaadplein voor zwaar materieel en vrachtwagens aangelegd. Het laadplein ligt onder de windturbines en tussen de zonnepanelen en wordt voorzien van duurzame stroom van Betuwewind. Dergelijke snellaadpleinen voor groot materieel en vrachtwagens bestaan nog niet en daarom hebben de bedrijven de handen ineengeslagen om dit zelf te ontwikkelen.

Met 39 laadpalen en een planningssysteem is er altijd voldoende laadmogelijkheid en zekerheid om te kunnen laden op het gereserveerde tijdslot. Daarnaast krijgt het laadplein een laadvermogen tot 600 kW per oplaadpunt, deze laadsnelheid is nog nergens anders in Nederland toegepast, zo melden de partners.

Ook voor de regio

Het laadplein heeft meer capaciteit dan het project vraagt. Hierdoor kan de extra capaciteit ook worden ingezet voor bedrijven met soortgelijke oplaadbehoefte uit en voor deze regio. Veel ondernemers in de regio krijgen geen zwaardere aansluiting van de netbeheerder, waardoor het elektrificeren van hun transportmiddelen en materieelstukken lastig is. Het laadplein biedt zo een oplossing voor ondernemers die hierdoor wel kunnen investeren in duurzaam materieel en hun duurzame ambities kunnen waarmaken.

De recente uitspraak in de Porthoszaak, waardoor de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot is vervallen, heeft de urgentie voor het emissievrij bouwen verder vergroot. Met de ontwikkeling van het eerste openbare laadplein voor zware machines en vrachtwagens wordt een grote stap gezet om te bouwen met duurzame energie en zonder stikstofuitstoot.

De voorbereidingen voor het laadplein gaan in februari van start; eind april is het operationeel.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.