Boskalis boekt goed financieel jaar 2022 – offshore wind vult orderportefeuille

| 9 maart 2023
Koninklijke Boskalis N.V. (Boskalis) heeft 2022 afgesloten met een fors hoger resultaat bij een sterke toename van de omzet. De orderportefeuille van Boskalis bereikte bovendien een historisch hoog niveau, waar offshore windopdrachten in de VS aan bijdragen.

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 21,0% toegenomen tot EUR 3,58 miljard (2021: EUR 2,96 miljard). De EBITDA is met 30,7% toegenomen en kwam uit op EUR 604 miljoen (2021: EUR 462 miljoen) en het bedrijfsresultaat nam met 36,6% toe tot EUR 271 miljoen (2021: EUR 199 miljoen).
De nettowinst is met bijna 60% toegenomen tot EUR 241 miljoen ten opzichte van EUR 151 miljoen in 2021.

Divisie ontwikkelingen

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met ruim 30% en de EBITDA met ruim 50% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Bij Offshore Energy is de omzet met 14% toegenomen bij een 33% hogere EBITDA. Als gevolg van een rustig jaar bij Subsea Cables nam de omzet en het resultaat van de contracting activiteiten af. Deze daling werd meer dan gecompenseerd bij services, waarbij Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey allen een zeer sterk jaar hadden.

Bij Salvage was na een aantal drukke jaren sprake van een relatief rustig jaar. Wel werd er met succes een omvangrijk nieuw project aangenomen met uitvoering in 2023 en 2024. Voorts assisteert Boskalis de Verenigde Naties bij een mogelijk bergingsproject in de Rode Zee.

De omvang van de Towage portefeuille is de afgelopen jaren fors teruggelopen na het strategische besluit om deze activiteiten te desinvesteren. In 2022 zijn de Keppel Smit Towage havensleepactiviteiten in Zuidoost-Azië definitief verkocht. Begin 2023 is overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de terminalactiviteiten van Smit Lamnalco.

Financiële positie

Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1,1 miljard. De solvabiliteit is met 49% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De orderportefeuille is toegenomen tot EUR 6,11 miljard (ultimo 2021: EUR 5,41 miljard). De toename in de portefeuille vond voornamelijk plaats bij Offshore Energy, mede als gevolg van het verwerven van een aantal offshore windprojecten in de Verenigde Staten. De werken in portefeuille vormen een solide basis voor 2023 en de jaren daarna.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Afgelopen jaar was in vele opzichten een bijzonder jaar. Bij aanvang gingen we het jaar optimistisch van start met een nieuw ambitieus Corporate Business Plan. Dat optimisme werd in de kiem gesmoord toen Rusland eind februari Oekraïne binnenviel. Halsoverkop moesten wij onze werkzaamheden in Rusland staken en onze mensen in veiligheid brengen. De invasie heeft grote gevolgen gehad voor de wereldeconomie. Energie- en grondstoffenprijzen stegen fors en de inflatie bereikte een recordhoogte. Ontwikkelingen die zich ook bij onze klanten en projecten hebben doen voelen. Des te bevredigender is het dat we ondanks alle turbulentie kunnen terugkijken op een sterk jaar, zowel operationeel als financieel.( )

Offshore Energy heeft ondanks de onrust op de energiemarkt een goed jaar gehad. We waren druk in de offshore windmarkt in Taiwan, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Medio 2022 hebben we ook ons nieuwste kraanschip de Bokalift 2 in gebruik genomen. Dit schip wordt nu in Rotterdam gereedgemaakt voor een drietal windprojecten in de Verenigde Staten.( )

Onze nieuwe loten aan het bedrijf, Marine Survey en Subsea Services, hadden een sterk jaar. Bij Marine Survey zien we een sterk groeiende vraag in de offshore windsector en bij Subsea Services in de decommissioning-markt voor de ontmanteling van oude offshore-installaties.

Vooruitkijkend kan ik met trots melden dat onze offshore orderportefeuille niet alleen een recordhoogte heeft bereikt, maar bovendien dat 75% hernieuwbare energie projecten betreft. Onlangs verworven wij het contract voor ons 100e offshore windmolenparkproject. Wij zijn het afgelopen decennium betrokken geweest bij de realisatie van bijna de helft van alle offshore windparken wereldwijd.

Naast alle operationele ontwikkelingen was 2022 ook een bijzonder jaar vanuit de aandeelhouder bezien. In 2022 bracht onze grootaandeelhouder HAL een vrijwillig openbaar bod uit op alle aandelen Boskalis. Na een zorgvuldig traject wist HAL ruim 98% van de aandelen te verwerven. Als gevolg hiervan is Boskalis na een notering van ruim 50 jaar sinds 9 november niet meer beursgenoteerd. Gegeven de steun van onze grootaandeelhouder, onze sterke balans, de historisch hoge orderportefeuille en bovenal het uiterst gedreven team van Boskalis-collega’s kijk ik met veel vertrouwen vooruit naar 2023 en de jaren daarna.”

Road to net zero

Boskalis wil in 2030 klimaatneutraal zijn op alle civiele projecten in Nederland en in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Op korte termijn ziet het bedrijf een groot deel van het potentieel voor emissiereducties bij zijn onshore activiteiten. In 2022 heeft Boskalis in dat kader wereldwijd geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen op zijn kantoren en magazijnen. In Nederland heeft het bedrijf tevens een aanzienlijke investering gedaan in de elektrificatie van het drooggrondverzetmaterieel. Er zijn daarnaast investeringen gedaan in energieopslagsystemen of ‘power packs’ voor talrijke schepen in de Offshore Energy divisie waarmee de uitstoot van CO2 en stikstofoxide tijdens DP-operaties aanzienlijk verminderen.

De volledige rapporten zijn beschikbaar op de website van Boskalis.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.