De kansen in de offshore windindustrie worden ons op een dienblad aangereikt

| 9 november 2023

Nederland heeft in de loop der jaren een goede internationale reputatie opgebouwd in de windsector. Met de grote nationale en internationale ambities liggen er mooie kansen voor Nederlandse bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deze kunnen zorgen voor innovaties en investeringen die bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen in de energietransitie. Arjen Schutten van Holland Home of Wind Energy (HHWE) en Stephan Rutten van startup Lobster Robotics delen hun inzichten in de kansen op de Ierse markt en hoe de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) daarbij helpt.

Wind Energy Trade Show Ireland 2023

Door Hannah Jansen

Verschillende programma’s vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen Nederlandse bedrijven helpen bij het realiseren van hun internationale ambities door de bedrijven goed te positioneren op internationale markten. Eén van deze programma’s is het Partners for International Business (PIB) programma. In dit programma kan een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met behulp van de overheid een meerjarig actieplan ontwikkelen. Zo ook het recent ondertekende PIB Offshore Wind Ireland.

Daarnaast voert RVO het International Clean Energy Partnership (ICEP) uit. ICEP ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen.

“Deze overheidsprogramma’s creëren een brug tussen de Nederlandse en buitenlandse sectors,” vertelt Arjen Schutten, managing director bij Holland Home of Wind energy (HHWE). De samenwerkingsverbanden die voortkomen uit de programma’s helpen namelijk ook bij het overwinnen van barrières in het buitenland door toegang tot lokale kennis en goede relaties met ambassades.

Een harmonieuze samenwerking

Schutten: “Bij HHWE geloven we dat we de beste kansen creëren door met verschillende partijen samen te werken. Daarom slaan wij de handen ook ineen met overheden. ICEP, de PIB programma’s en conferenties zoals Offshore Energy Exhibition & Conference helpen daarbij, en die samenwerking gaat ook heel harmonieus. En als de samenwerking goed verloopt, lopen de projecten ook goed.”
HHWE is een onafhankelijke exportassociatie voor Nederlandse (gevestigde) windenergiebedrijven. HHWE ondersteunt, vertegenwoordigt en verenigt haar leden in bestaande en opkomende windmarkten over de hele wereld. Dit houdt onder andere in dat ze marktonderzoeken voor leden uitvoeren en evenementen zoals handelsmissies en Netherlands lounges op windenergiebeurzen organiseren. Hiervoor werken ze veel samen met overheden, waaronder met RVO en buitenlandse ambassades. HHWE is penvoerder van de PIB Offshore Wind Ireland die in september 2023 ondertekend is.

Er zijn ook nog andere PIB’s in Offshore Wind, bijvoorbeeld op markten als Polen en de Baltics. Daar zijn andere penvoerders aan zet. De hechte samenwerking tussen verschillende brancheorganisaties zoals HHWE, NWEA, NMT en IRO komen samen in de portal wind and water works. Hier staat handelsbevordering centraal.

Ambitieuze Ierse doelen

Voorafgaand aan de PIB Offshore Wind Ireland werden er al twee handelsmissies georganiseerd door RVO, de Nederlandse ambassade in Ierland en HHWE. Hier leerden Nederlandse en Ierse bedrijven elkaar kennen. Algauw werd het duidelijk dat Ierland een goede handelspartner zou zijn. De Ierse overheid heeft namelijk de ambitieuze ambitie om voor 2030 7 gigawatt aan offshore windenergie te installeren, mede door het gebruik van drijvende windparken. Het idee is om vervolgens middels groene waterstof de stroom te exporteren. “De Nederlandse bedrijven waren uitermate enthousiast over de samenwerking en potentie tot groei in Ierland. Daarom is uiteindelijk de PIB Offshore Wind Ireland tot stand gekomen,” vertelt Schutten.

“PIB stelt ons in staat om vroegtijdig op de internationale markt te komen”

De PIB biedt vele kansen voor gevestigde bedrijven, maar vooral ook voor startups. De PIB helpt bijvoorbeeld met het organiseren en financieren van internationale handelsmissies en deelname aan conferenties. “Zonder PIB en ICEP zou het niet mogelijk zijn voor ons als startup om op meerdere handelsmissies te staan en om naar internationale conferenties te gaan. Dat is simpelweg te duur, terwijl deze wel cruciaal zijn om een internationale naam en netwerk op te bouwen,” vertelt Stephan Rutten van Lobster Robotics.

Lobster Robotics is een van de startups die betrokken is bij PIB Offshore Wind Ireland. Al tijdens zijn opleiding begon de nu 26-jarige CEO Rutten samen met zijn vrienden het bedrijf Lobster Robotics. “Het bouwen van windturbinesmolens op zee kan een grote impact hebben op de zeebodem. Daardoor is het erg belangrijk om onderzoek te doen. Helaas zijn huidige onderzoeksmethoden, zoals handmatig bestuurde robots of duikers, niet schaalbaar met de internationale ambities. Daar zagen wij een gat in de markt,” vertelt Rutten.

Lobster Robotics – autonoom apparaat voor het maken van hoge resolutie kleurenfoto’s van de zeebodem

Een uniek, betaalbaar concept

De Lobster Scout, de laatste ontwikkeling van Lobster Robotics, is een compact apparaat wat op ongeveer een meter afstand van de zeebodem hoge resolutie kleurenfoto’s maakt. “Wat het zo uniek maakt, is dat het een autonoom apparaat is wat in alle richtingen onafhankelijk kan bewegen waardoor het zich kan aanpassen aan het veranderlijke reliëf van de zeebodem. Omdat er geen duikers, grote schepen of grof apparatuur aan te pas komt kunnen we de kosten lager houden. En omdat het ook op grote diepte goed werkt, is het ook geschikt voor onderzoek bij drijvende windparken,” legt Rutten uit. “Het apparaat maakt drie tot vierduizend foto’s per uur waarna deze afbeeldingen worden samengevoegd tot een digitale overzichtsfoto.”

“Vanwege het troebele water is de Noordzee een van de meest uitdagende plekken om de zee goed in kaart te brengen. Daarbij wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om de zeebodem goed in kaart te brengen. Al met al een goede markt voor een startup, ook internationaal,” gaat Rutten verder. Maar om ook internationaal op de markt te komen kan lastig zijn voor een onbekend, nieuw bedrijf.

Handelsmissies geven startup de wind mee

Een aantal deelnemende partijen, waaronder HHWE en Lobster Robotics waren in oktober nog in Ierland op de Wind Energy Trade Show Ireland. Deelname aan dit soort evenementen is erg goed voor de zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven op de Ierse markt en kan zorgen voor een ‘soft landing’, vindt Schutten. Rutten vult aan: “De handelsmissies en de PIB hebben er toe geleidt dat we een klant in Ierland hebben gevonden die enthousiast is om aan de slag te gaan met de Lobster Robotics technologie.” Helaas is de correcte vergunningen krijgen van de Ierse overheid lastig, maar ook daar helpt de PIB bij.

Wind Energy Trade Show Ireland 2023

Offshore Energy Exhibition & Conference

“Dankzij de PIB en ICEP worden de kansen ons op een dienblaadje aangereikt,” vertelt Rutten vol lof. Lobster Robotics stond vorig jaar op het NL Paviljoen bij Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC). Dat gaf hun zo’n zet in de rug, dat ze nu ook in andere landen en markten pilots uitvoeren. HHWE is dit jaar weer van de partij bij OEEC in RAI Amsterdam eind november. Schutten: “De PIB Offshore Wind Ireland is pas net begonnen en we staan nog open voor nieuwe bedrijven. Bij het NL Paviljoen van de Nederlandse overheid op OEEC kan je de mogelijkheden ontdekken die programma’s kunnen hebben in het internationaliseren van jouw bedrijf of product.”

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Longreads, Techniek & Innovatie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.