Doelstelling windenergie op land ligt op koers

| 9 april 2015

Uit de Monitor ‘Wind op Land’ welke minister Kamp (EZ) in samenwerking met IPO, VNG, windsector, netbeheerders en natuur- en milieuorganisaties heeft laten opstellen blijkt dat de productiecapaciteit van de geplande windenergieprojecten op land voldoende is voor realisatie van de landelijke doelstelling in het Energieakkoord. 6000 MW in het jaar 2020.

Momenteel is 2533 MW gerealiseerd (42%) en zit er voor 3500 MW aan projecten in de planning. Uit zijn brief daarover aan de Tweede Kamer blijkt verder dat alle provincies op Friesland na de peildatum van 31 december 2014 hebben gehaald waarop zij de gebieden voor windenergie planologisch zouden hebben vastgelegd.

De monitor leert dat een groot aantal projecten in het voortraject zit. Wel is het projectvermogen (vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa) in het voortraject tussen juni en december afgenomen. Tegelijkertijd nam het projectvermogen toe van plannen die in gang zijn gezet en van plannen in de bouwfase. Dit wijst er volgens Kamp op dat geplande projecten worden omgezet in daadwerkelijke initiatieven. Om in 2020 bij te kunnen dragen aan de doelstelling streven partijen ernaar dat projecten uiterlijk in 2018 in de bouwfase zitten.

DSC_0219

Lees meer

Bron: VNG Magazine

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.