Fieldlab Zephyros en OWIC gaan samenwerking aan in offshore wind

| 9 juni 2022
Fieldlab Zephyros en OWIC gaan samenwerking aan in offshore wind

Bron: OWIC

Het in Vlissingen gebaseerde Fieldlab Zephyros en Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in Eemshaven gaan samenwerken aan een gezonde, veilige en duurzame Nederlandse offshore wind industrie. De partijen hebben hier een samenwerkingsovereenkomst voor getekend.

Met de samenwerking spelen de beide partijen in op de groeiende offshore windindustrie. Fieldlab Zephyros, het Offshore Wind programma van World Class Maintenance, en OWIC willen via de ontwikkeling van nieuwe concepten en oplossingen het bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen op het gebied van offshore wind gaan stimuleren.

Dit doen zij vanaf hun eigen locatie. Fieldlab Zephyros heeft onlangs nog in de Kaap op de kenniswerf in Vlissingen een indoor windturbine geopend. OWIC werkt in Eemshaven samen met meerdere partijen om de rol van drones bij inspectie van windparken te onderzoeken en te ontwikkelen.

“De komende jaren vinden er veel ontwikkelingen plaats op het gebied van onderhoud op afstand bij windmolens op zee. Zo test Fieldlab Zephyros het onderhoud op afstand met drones binnen en biedt OWIC juist de faciliteiten om buiten te testen. Met de samenwerking ondersteunen wij bedrijven en startups veel breder bij hun offshore wind ontwikkelingen,” aldus Dirk Jan Hummel, projectdirecteur bij OWIC.

Beide partijen gaan werken aan gezamenlijke projectinitiatieven, het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten en het ontwikkelen van een gezamenlijk wind innovatie community.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.