Gemeente Amsterdam, NDSM Energie en Amsterdam Wind tekenen intentieovereenkomst voor windturbines in Amsterdam Noord

| 9 juli 2020
© Amsterdam.nl

Dinsdag tekende de gemeente Amsterdam samen met bedrijvencoöperatie NDSM Energie en de bewonerscoöperatie Amsterdam Wind een intentieovereenkomst om windturbines te gaan ontwikkelen in het gebied in de omgeving van de Noorder IJ-plas in Amsterdam Noord. 50% of meer moet hiervan in lokaal eigendom van bewoners en bedrijven komen.

De gemeente Amsterdam kondigde in februari van dit jaar aan dat het in 2030 voor 127 MW aan windenergie capaciteit geïnstalleerd wil hebben. De huidige capaciteit is 66 MW. Daar komt nog 11 MW in de komende jaren bij aan repowering projecten.

De gemeente heeft verschillende zoekgebieden aangewezen waar mogelijk windenergie ontwikkeld kan worden. De Noorder IJ-plas is hier onderdeel van. Het is onderdeel van Haven-Stad, dat als ambitie heeft om het meest duurzame woon-werkgebied van de Metropoolregio Amsterdam te worden.

De partijen en de gemeente gaan gezamenlijk verkennen of het initiatief haalbaar is. De coöperaties gaan daarvoor het plan uitwerken en een participatieproces met belanghebbenden vormgeven. De gemeente is bereid om mee te werken aan de planologische inpassing en om grond tegen marktconforme tarieven beschikbaar te stellen.

Participatie
Het windpark wordt een coöperatief windpark. NDSM Energie en Amsterdam Wind: “De burgercoöperaties verenigd in Amsterdam Wind en bedrijvencoöperatie NDSM Energie hebben de krachten gebundeld bij het realiseren van Windpark Noorder IJ-plas. Deze intentieovereenkomst is een hele mooie stap voor ons en wij kijken er enorm naar uit om samen een coöperatief windpark mogelijk te maken van, voor en door Amsterdammers. We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak en maximaal lokaal eigendom van burgers en bedrijven. Dat betekent lokaal eigenaarschap in het windpark zelf, maar zeker ook in het ontwikkelproces.”

De gemeente verwacht een uitgebreid participatieproces. In juni is tijdens gespreksavonden de participatie officieel van start gegaan en zijn de eerste ideeën voor het participatieproces gepresenteerd. De komende maanden gaan de initiatiefnemers verder in gesprek met bewoners en bedrijven. De initiatiefnemers presenteren eind dit jaar een plan aan de gemeente, waarin staat op welke manier de inbreng van Amsterdammers wordt meegenomen in de planvorming. In dat plan staat ook hoe burgers en bedrijven financieel mee kunnen doen in de ontwikkeling en exploitatie van de windturbines. Bij een positieve beoordeling van het plan door de gemeente volgt, naar verwachting in 2021, het opstarten van de formele vergunningprocedure.

Tags: , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.