Ideeën voor spelregels over windenergie Haarlemmermeer-Zuid ter inzage

| 9 april 2024

De ideeën voor spelregels die de afgelopen periode zijn verzameld voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid zijn openbaar gesteld. Tot en met 29 april 2024 is het voor betrokkenen mogelijk te reageren op deze spelregels.

Zoekgebied windenergie Haarlemmer-Zuid

Begin 2024 is het participatieproces Wind op Land gestart, waarin betrokkenen kunnen meedenken over de voorwaarden, de zogenaamde spelregels, waarop zij vinden dat er een eventueel windpark kan komen in Haarlemmermeer-Zuid. Op 16 maart jongstleden organiseerde de gemeente hiervoor een Dag van de Wind om betrokkenen te informeren. Vanaf gisteren is het voor iedereen mogelijk om te reageren op de ideeën die tot nu toe zijn verzameld.

Spelregels voor vier thema’s

Er worden spelregels gemaakt voor vier thema’s: gezondheid, natuur, lokaal eigenaarschap en impact op ruimte. Op het platform kan iedereen per thema het verslag van de Dag van de Wind teruglezen en zien welke ideeën voor spelregels er zijn opgehaald. Ook zijn er video’s van de interviews met de directeur Natuur- en milieufederatie Noord-Holland, een bestuurslid van dorpsraad Buitenkaag, een omwonende van een windturbine, en met de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid.

Die laatste is initiatief van coöperatieve windenergie vereniging Meerwind, Windunie en boeren, grondeigenaren en pachters uit de regio die een windpark, Windpark Waterwolf, in lokaal eigendom wil ontwikkelen.

Reageren tot en met 29 april

Betrokkenen kunnen tot en met 29 april reageren op de ideeën via het platform. De input gebruikt de gemeente Haarlemmermeer straks om concept-spelregels van te maken. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de spelregels vast en verzoekt de provincie deze mee te nemen in hun beoordeling. Het is namelijk de provincie die op basis van een plan van een initiatiefnemer besluit of de windturbines er mogen komen.

Bezoek een windturbine op zaterdag 20 april

Geïnteresseerden die meer willen weten over windturbines kunnen op zaterdag 20 april tussen 11.00 en 13.00 uur een bezoek brengen aan de huidige turbines van energiecoöperatie Meerwind. Het gaat om een kort bezoek, waarbij men kan horen, voelen en zien wat een windturbine doet.  Op maandag 22 april tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners terecht in het dorpshuis in Abbenes voor vragen over hoe te reageren op de spelregels.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.