IHC IQIP investeert in ontwikkeling BLUE Piling Technology

| 9 april 2019

IHC IQIP heeft besloten in de verdere ontwikkeling van de BLUE Piling Technology te investeren. Het bedrijf bundelt hiervoor de krachten met Jasper Winkes, de ontwikkelaar van de hamer met de BLUE Piling Technology.

BLUE Piling, een heitechniek met water, is volgens IHC IQIP een logische stap in de verdere ontwikkeling en groei van de Offshore Wind markt waar windturbines en windparken steeds groter worden en verder op zee worden gebouwd. Dit vraagt op verschillende gebieden nieuwe technieken. Volgens het bedrijf levert de heitechniek verschillende voordelen. Er kunnen niet alleen grotere monopiles geïnstalleerd worden, de techniek reduceert ook de vermoeiing in de heipaal. Daarnaast levert De BLUE Piling Technology een belangrijke geluidsreductie door het geluid bij de bron aan te pakken waardoor andere maatregelen, die bij andere conventionele heitechnieken worden gebruikt, overbodig zijn. Dit zorgt voor minder overlast voor het milieu (zoogdieren). De techniek achter BLUE Piling past in de steeds strenger wordende geluidsnormering.

“De verdere ontwikkeling van de BLUE Piling Technology past volledig in de kern van ons competentiegebied. Het is een veelbelovende, innovatieve aanvulling op ons aanbod in deze markt. Daarmee kunnen we onze klanten een belangrijke bijdrage bieden aan de succesvolle verdere ontwikkeling van de Offshore markt en uiteindelijk een verlaging van de prijs per megawatt bereiken. Samen met Jasper Winkes en zijn team gaan we de ontwikkeling van de BLUE Piling Technology voortzetten. Daarbij zijn we niet alleen investeerder, maar willen we nadrukkelijk ook onze kennis en expertise van de markt inbrengen,” aldus Jan Albert Westerbeek, executive director van IHC IQIP.“

Tests met de hamer met BLUE Piling Technology hebben uitgewezen dat de techniek van heien met water de toekomst heeft, maar dat aanpassingen nodig zijn om het commercieel toe te kunnen passen in de markt. IHC IQIP gaat aan de slag met een
vernieuwde vorm van de BLUE Piling techniek en verwacht spoedig hier resultaten mee te boeken.

De ontwikkelaar van de BLUE Piling Technology, Jasper Winkes, benadrukt dat er in de markt veel belangstelling is voor de techniek. “Ik ben enorm blij dat we in de gelegenheid worden gesteld deze techniek tot volwassenheid te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan de economische en ecologische verduurzaming van onze energieproductie. We zien goede kansen om de krachten te bundelen: innovatieve techniek samen met de marktspecifieke kennis van marktleider IHC IQIP.”

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.