In 2010 windplan voor de Wieringermeer

| 9 april 2009
Bron: Noord Hollands Dagblad

De gemeente Wieringermeer, ECN, Nuon, de vereniging van windturbine-eigenaren in de Wieringermeer (VWNH), de provincie en Senter Novem (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) gaan gezamenlijk een windplan maken voor de Wieringermeer.

De gemeenteraad heeft in het structuurplan al aangegeven waar er eventueel nog nieuwe lijnopstellingen van windturbines geplaatst kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld ten oosten van Agriport kunnen zijn of aan de westkant van de Wieringermeer. Van die locaties moet wel worden bekeken of er voldoende afstand kan worden gehouden van woongebieden, bedrijven, natuur en infrastructuur. In de opgestelde startnotitie wordt de stand van zaken beschreven en de procedure voort het vaststellen van het eindplan. Doel is te onderzoeken hoe de 35 solitaire turbines vervangen kunnen worden, hoe meer windenergie opgewekt kan worden en hoe het verder moet met het testpark van ECN. Inmiddels gedane verzoeken tot opschaling van solitaire molens worden afgewezen. De vereniging van eigenaren gaat niet akkoord met 1 voor 3 vervanging maar streeft 1 op 1 na, maar daar wil de gemeente nog niet aan. Eind 2009 moet het plan klaar zijn. Daarna volgt een inspraakprocedure waarna de gemeenteraad het plan begin 2010 moet vaststellen.

(Noordhollands Dagblad) 28 juli: De gemeente gaf een opdracht aan Arcadis om het windplan te maken en trekt daar 55.000 Euro voor uit. Windplan Wieringermeer

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.