Informatieavond Windpark Echteld-Lienden

| 9 oktober 2023

De provincie Gelderland, Vattenfall en energiecoöperatie Echteld-Lienden organiseren op woensdag 1 november voor omwonenden een informatieavond over Windpark Echteld-Lienden.

Tijdens de informatieavond wordt het voorlopig ontwerp van het windpark gepresenteerd en uitleg gegeven over de concept-milieueffectrapportage en het plan voor (financieel) omwonendenvoordeel.

Vattenfall N.V. wil nieuwe windturbines bouwen in de gemeente Buren en bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe vervangen. Het beoogde nieuwe windpark bestaat in totaal uit 7 tot 11 windturbines. De locaties liggen ten noorden en ten zuiden langs de A15. Het studiegebied bevindt zich binnen de aangewezen zoekgebieden voor duurzame energie van Buren en Neder-Betuwe en de kaders van de Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland.

Het plan maakt onderdeel uit van Energiepark Echteld-Lienden waarbij gekeken wordt naar duurzame energie ontwikkeling aan beide zijden van de A15. Aan de noordkant heeft Vattenfall plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark in de buurt van de Panderweg. Daarnaast onderzoekt Vattenfall de mogelijkheden voor een windpark aan beide zijden van de A15. Ten zuiden van de A15 staan al vier windturbines van Vattenfall in de omgeving van Echteld. Die moeten op termijn worden vervangen door nieuwe, krachtigere exemplaren.

Op dit moment wordt door de provincie, samen met de gemeente Neder-Betuwe, de initiatiefnemer Vattenfall en de energiecoöperatie Echteld Lienden, het projectbesluit voorbereid. Hierin wordt de locatie van het windpark bepaald en de voorwaarden waaraan het windpark moet voldoen vastgelegd.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 en 21.30 in Dorpshuis IJzendoorn in IJzendoorn.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.