Initiatiefnemers dienen aanvragen voor benodigde vergunningen en ontheffing Windproject Noordzeeboulevard in

| 9 januari 2024

Lokale energiecoöperatie Voorne-Putten Energie en Pure Energie hebben in december de aanvragen voor de benodigde vergunningen en ontheffing voor Windproject Noordzeeboulevard ingediend.

Bron: Windproject Noordzeeboulevard

Bij de aanvragen horen diverse onderzoeken die samen de onderbouwing vormen voor de beoogde vergunningen en ontheffing voor Windproject Noordzeeboulevard dat het plan voor twee moderne windturbines langs de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam in de gemeente Voorne aan Zee omvat. Voorne-Putten en duurzaam energiebedrijf Pure Energie zijn in dit project gelijkwaardige partners.

Nog niet alle onderzoeken zijn volledig afgerond. Begin dit jaar gaan de initiatiefnemers – samen met diverse stakeholders – deze onderzoeken afronden. Aanvullende stukken zullen dan aan de vergunningsaanvragen worden toegevoegd.

Omgevingswet

De reden dat de vergunningsaanvragen al wel vast zijn ingediend, is de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. In deze nieuwe Omgevingswet worden diverse bestaande wetten en procedures op het gebied van ruimtelijke ordening samengevoegd en vernieuwd. De initiatiefnemers verwachten dat er hierdoor mogelijk vertraging en onduidelijkheden in de ruimtelijke procedures kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen, hebben zij de vergunningen en ontheffing in 2023 aangevraagd. Hierdoor is de huidige wet- en regelgeving nog van toepassing op deze aanvragen.

Gemeente past coördinatieregeling toe

De vergunningsprocedure zal gecoördineerd worden doorlopen. De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft op donderdag 21 december unaniem besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op Windproject Noordzeeboulevard. Dit is een zuiver procedureel besluit dat enkel betrekking heeft op hoe de ruimtelijke procedure doorlopen wordt en nog niets zegt over het inhoudelijke besluit ten aanzien van de vergunningverlening. Met de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling worden de diverse te doorlopen procedures gestroomlijnd. De (ontwerp)besluiten worden zoveel mogelijk gelijktijdig ter inzage gelegd. Bron: Voorne-Putten Energie

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.