Noord-Holland geeft groen licht voor windpark Waardpolder

| 9 augustus 2017

De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen voor windpark Waardpolder te verlenen. Met de verleende vergunningen, kan de initiatiefnemer verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van het windpark.

Windpark Waardpolder is 1 van de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op Land. Waardpolder is het eerste windpark dat nu de definitieve vergunning heeft gekregen. Het windpark draagt bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. De komende maanden nemen GS ook een besluit over de definitieve vergunning voor de andere beoogde windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon.

Bij windpark Waardpolder gaat het om de herstructurering van een bestaand windpark. Alle 19 turbines die nu op de locatie staan worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Het huidige windpark heeft een vermogen van 250 kWh per turbine en een ashoogte van 31 meter en een rotordiameter van 31 meter. Het totale opgestelde vermogen is 4,75 MW.

De 6 nieuwe windturbines hebben een ashoogte met een bandbreedte tussen de 117 -120 meter en een rotordiameter van 114 tot 132 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 MW en 5 MW per windturbine. Het totale opgestelde vermogen komt daarmee te liggen tussen 18 MW en 30 MW.

Met de vastgestelde vergunningen kan WP Energiek, initiatiefnemer, SDE-subsidie aanvragen. De initiatiefnemer verwacht de aanvraag te kunnen doen in september/oktober. Sloop van de oude turbines en bouw van de nieuwe is gepland in 2018.

Bron: provincie Noord-Holland

Tags: , , , , , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windparken, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.