Omgevingsraad en initiatiefnemers windpark Elzenburg–De Geer tekenen omgevingsovereenkomst

| 9 februari 2021

Impressie van het windpark. Bron: Windparkelzenburgdegeer.nl

Initiatiefnemers van Windpark Elzenburg – De Geer, Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en exploitatiemaatschappij De Wachtmeesters, hebben vandaag samen met de omgevingsraad van het windpark een omgevingsovereenkomst voor het windpark getekend. In deze overeenkomst staan afspraken over onder andere de manier waarop de omgevingsraad wordt betrokken bij de verdere planuitwerking, bouw van het windpark en over de financiële participatie.

Pure Energie en De Wachtmeesters werken samen aan de ontwikkeling en bouw van Windpark Elzenburg-De Geer ten noordoosten van het gelijknamige bedrijventerrein in Oss. Gepland zijn 4 windturbines met een ashoogte tussen de 100 en 145 meter, een rotordiameter tussen de 100 en 136 meter en maximale tiphoogte van 210 meter. De turbines leveren jaarlijks naar verwachting ongeveer 50 miljoen kilowattuur aan elektriciteit op. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van circa 14.500 huishoudens in de gemeente Oss.

De Wachtmeesters, een lokaal initiatief dat is opgericht door Coöperatie Energie Service Collectief Oss (ESCOSS) in samenwerking met de gemeente Oss, ontwikkelt 2 van de 4 windturbines. Dit gebeurt in samenwerking met inwoners en bedrijven in Oss die via windobligaties in de turbines kunnen investeren.

Omgevingsovereenkomst
De omgevingsraad is de opvolger van de klankbordgroep, die de gemeente Oss in de planologische fase van het windpark heeft opgezet en bestaat uit (vertegenwoordigers van) omwonenden en belanghebbenden, de dorpsraad Berghem, dorpsraad Megen-Haren-Macharen, Bewonersplatform/ Belangenvereniging Omwonenden Windmolens De Geer (met ondersteuning van NLVOW) en een vertegenwoordiging buurbedrijven.

De omgevingsraad heeft samen met oud-burgemeester Herman Klitsie met de initiatiefnemers van het windpark gesproken over de verdere planuitwerking, de bouw van het windpark en over de financiële participatie. De afspraken zijn geformuleerd in de omgevingsovereenkomst. Hierin zijn ook de belangen van de omgevingsraad meegenomen. Bijvoorbeeld over het proces van aanbesteding, het kiezen van een windturbinetype, het bewaken van de geluidsproductie en slagschaduw, het inrichten van het omgevingsfonds, de mogelijkheden voor financiële deelneming in het windpark en het uitvoeren van de bouw van de windmolens. De omgevingsraad blijft daarbij bestaan tijdens de bouwfase én exploitatiefase. De afspraken zijn onderdeel van de vergunningsvoorwaarden en zijn extra op de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de omgeving.

Rob Rietveld, directeur NLVOW (belangenvereniging omwonenden windturbines): “Het is cruciaal dat omwonenden van windenergieprojecten worden gehoord. Bij dit windpark hebben we met de gemeente en de initiatiefnemers gesproken. We hebben onze belangen en wensen duidelijk gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld te bespreken punten opgesteld en ingebracht. Die zijn als basis gebruikt voor de omgevingsovereenkomst. Ondanks dat niet al onze wensen zijn gehonoreerd, hebben we wel afspraken gemaakt om onze belangen zo goed mogelijk te waarborgen.”

Wethouder Van der Schoot: “Windenergie speelt een belangrijke rol bij het behalen van onze duurzame energieambities. Maar wij mogen daarbij de sociale en maatschappelijke belangen niet uit het oog verliezen. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Goed overleg met de directe omgeving is daarom onmisbaar. Ik ben blij dat alle betrokken partijen bij dit windpark constructief met elkaar afspraken hebben gemaakt.”

Beroep bij Raad van State
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Windmolenpark Elzenburg – de Geer’ op 27 juni 2019 vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark zijn beroepen ingesteld. Op 16 februari 2021 houdt de Raad van State hier zitting over. De uitspraak volgt in principe binnen 6 weken maar kan verlengd worden. Als de beroepschriften ongegrond worden verklaart, dan zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen vanaf dat moment onherroepelijk en kan gestart worden met de definitieve voorbereiding van de bouw van het windpark. Bron: Oss.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.