Omgevingsvergunning voor 2 windturbines in Duiven blijft in stand

| 9 december 2020

© Wrij.nl

Vandaag deed de Raad van State uitspraak over de omgevingsvergunning voor twee windturbines op het terrein van een rioolwaterzuivering in Duiven. Het beroep tegen deze vergunning is ongegrond verklaard.

De initiatiefnemer van dit project is Waterschap Rijn en IJssel. Bij besluit van 24 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Duiven aan het waterschap een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee windturbines met een inkoopstation en toebehoren op het terrein van haar rioolwaterzuivering op bedrijventerrein Innofase aan de Roelofshoeveweg 4 in Duiven.

Het waterschap wil hiermee een belangrijke stap zetten om in 2025 alle energie die het zelf verbruikt  duurzaam op te wekken.

Omwonenden zijn tegen de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat hun woongenot door de windturbines worden aangetast. Zo vinden zij onder andere dat zij niet zijn betrokken bij het opstellen van het participatieplan en dat het college onvoldoende rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van de afvalverbrandingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V.

De zaak is op 10 november behandeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard.

Het waterschap hoopt naar verwachting in 2022 de windturbines te kunnen bouwen.

 

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.