Ontwerp herziening Rijksstructuurvisie windenergie op Zee openbaar

| 9 mei 2014

In het ontwerp rijksstructuurvisie windenergie op Zee aan de Hollandse kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden, blijkt dat er voor de bouw van offshore windparken veilige afstanden voor scheepvaart worden aangehouden. 

In het Energieakkoord voor duurzame groei is met de betrokken partijen afgesproken dat 4.450 MW aan windvermogen op zee  operationeel is in 2023. Dit betekent dat, aanvullend op de bestaande parken en hetgeen in voorbereiding is, er vanaf 2015 voor in totaal 3.450 MW dient te worden aanbesteed.

Offshore Wind

Klik hier voor het document

Bron: Noordzeeloket

 

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Offshore Windparken, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.