Overheid consulteert belanghebbenden over regelgeving wind op zee

| 9 september 2014

Onlangs heeft de Nederlandse overheid een concept-besluit voor de regels voor wind op zee gepubliceerd. Een ieder die actief is in de windenergie wordt uitgenodigd om zijn visie uit te brengen. De algemene regels zijn nu vastgelegd in het waterbesluit. Maar worden aangepast om de administratieve lasten voor vergunninghouders te verlichten.

Het doel is om vanwege de toekomstige groei van windenergie op zee alle niet-locatie specifiek eisen voor bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark te uniformeren. De uitvoering moet hierdoor eenvoudiger worden. Transparantere regels die de Noordzee beschermen.

Over de beoogde effecten van het herzien van de regelgeving staat er: “In vergelijking met de bestaande vergunningvoorschriften brengen de algemene regels een verlichting van administratieve lasten voor vergunninghouders. De uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag worden lager. De bescherming van het milieu blijft op hetzelfde niveau als die was onder de vergunningvoorschriften.”

Belanghebbenden kunnen reageren tot 30 september.

luchterduinen

Klik hier voor meer informatie.

Tags: , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Offshore Windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.