Participatie in windenergie

| 9 januari 2017

Mede namens Oneplanetcrowd organiseerde NWEA een bijeenkomst over participatie in windenergie. Deze bijeenkomst vond plaats op 8 december 2016  in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst werden Europese ervaringen van de Wisepower en Crowdfundres initiatieven gedeeld. Het Wisepower initiatief heeft ervaringen uit verschillende Europese landen bij elkaar gebracht om de sociale acceptatie van windenergie te vergroten. Vanuit het Crowdfundres initiatief werken ontwikkelaars en crowdfundingplatformen samen om crowdfunding voor duurzame energieprojecten verder te ontwikkelen.

Daarnaast staan de praktijkervaringen met de gedragscode draagvlak en participatie wind op land centraal. De gedragscode is recent geëvalueerd en over de uitkomsten gingen wij met elkaar in gesprek. Dit gold ook voor concepten voor financiële burgerparticipatie. Als afsluiting willen wij graag Nederlandse best practices met elkaar in kaart brengen.

Voor de praktijkervaringen gedragscode en financieel participeren, alsmede de Nederlandse best practices, zijn wij nog op zoek naar bijdragen vanuit het netwerk. Als u over uw ervaringen m.b.t. de gedragscode een pitch wilt verzorgen dan kunt dat melden bij Rik Harmsen (rik.harmsen@nwea.nl) Voor pitches over ervaringen/ best practices m.b.t. financieel participeren kunt u zich aanmelden bij Leon Pulles (leon@oneplanetcrowd.com). In onderling overleg zal de invulling van uw bijdrage worden afgestemd.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.