Plan voor meer leefruimte voor marterachtigen bij Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

| 9 september 2022

Bron: Windpark A2 Lage Rooijen

Er zijn plannen om bij Windpark A2 Lage Rooijen  maasheggen aan te leggen, als onderdeel van de ruimtelijke plannen van het windpark. De maasheggen moeten, onder andere, marterachtigen meer leefruimte gaan bieden in het gebied bij het windpark. 

Tijdens een bijeenkomst op 5 september kwam de werkgroep marterachtigen tot een akkoord over dit plan. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Natuurwacht Bommelerwaard, natuurvereniging de Capreton en Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust, de twee initiatiefnemers van het windpark dat voorziet in de plaatsing van drie windturbines ten oosten van de A2, nabij afslag Kerkdriel, in de gemeente Maasdriel (provincie Gelderland).

Het plan bestaat uit het aanleggen van ruim 1600 vierkante meter struweel (struikgewas), ook wel ‘maasheggen’ genoemd. Deze heggen geven dekking aan marterachtigen. Er wordt hiermee een verbindingsroute gecreëerd, zodat de dieren zich veilig door het gebied kunnen verplaatsen. Ook kunnen de dieren makkelijker voedsel vinden onder het struikgewas. Het gaat met name om de wezel en de bunzing. Daarnaast geven de maasheggen, die zo’n 3,5 meter breed worden, ook ruimte aan verschillende insecten, struweelvogels en de Patrijs. Zo wordt er gewerkt aan biodiversiteit in het gebied.

De maasheggen worden aangelegd met het doel om het leefgebied rondom het windpark op lange termijn te verduurzamen. De aanleg van de maasheggen wordt een onderdeel van de ruimtelijke plannen van het windpark. De initiatiefnemers van het windpark gaan zorgen voor het beheer van de maasheggen. Als alles volgens plan verloopt zal het Burgerwindpark vanaf eind 2023 operationeel zijn. Bron: Windpark A2 Lage Rooijen

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.