Pondera voert milieueffectstudie uit voor RES-regio Zuid-Limburg

| 9 januari 2024

RES-regio Zuid-Limburg  heeft onderzoeksbureau Pondera de opdracht gegeven een milieueffectstudie uit te voeren om zo een goede afweging voor zonne- en windenergie op land te kunnen maken.

In 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 voor Zuid-Limburg opgeleverd waarin een ambitie voor duurzame opwek is opgenomen en verschillende zoekgebieden hiervoor zijn aangewezen. In de tussentijd zijn daar nieuwe zoekgebieden bijgekomen op basis van aanvullende onderzoeken. Op basis hiervan concludeert de RES-regio Zuid-Limburg dat er meer informatie nodig is om tot een afweging voor zonne- en windenergie op land te komen.

Het doel van deze milieueffectstudie is:

  • Informatie ophalen over milieueffecten en die meenemen in de besluitvorming over grootschalige opwekking van duurzame energie op land;
  • Inzicht in een wegingskader waarin verschillende varianten tegen elkaar zijn afgewogen op het gebied van milieu;
  • Een basis hebben voor latere milieuonderzoeken en ruimtelijke onderbouwingen bij de vergunningaanvragen voor individuele projecten voord zonne- en windenergie.

De milieueffecten zijn inzichtelijk gemaakt met de methodiek van plan-m.e.r. studies. Hierbij worden ontwikkelingen vergeleken met de huidige/referentie situatie, inclusief onafhankelijke ontwikkelingen.  De studie omvat vijf alternatieven waarbinnen ongeveer 40 zoekgebieden zijn onderzocht.

Vier alternatieven voor zonne-energie en een alternatief voor windenergie. Dit laatste alternatief kijkt naar de maximale invulling van windenergie. Dit leidt tot zes zoekgebieden met in totaal 30 windturbines (0,738 TWh). Voor elk gebied worden de conclusies en aanbevelingen toegelicht. Bij het onderzoek is gezocht naar een zo groot mogelijke differentiatie tussen de alternatieven om de hoeken van het speelveld voor de regio inzichtelijk te maken.

Het onderzoek uitgevoerd door Pondera levert per zoekgebied relevante milieu-informatie. Met deze informatie kunnen betrokken gemeenten zoekgebieden verder uitwerken en de informatie gebruiken als basis voor gesprekken over de ontwikkeling van concrete projecten. Voor het realiseren van projecten moeten de individuele locaties wel verder onderzocht worden. Het rapport is gepubliceerd op de website van RES-regio Zuid-Limburg. Bron: Pondera

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.