Provinciale ruimtelijke kader leidend

| 9 juli 2012

In het onlangs gehouden voortgezet Algemeen Overleg over energie in de Tweede Kamer, bleek dat de provinciale ruimtelijke kader leidend is in de structuurvisie windenergie op land. Alleen windturbines kunnen worden geplaatst, mochten deze passen in de ruimtelijke plannen van de provincie.  Minister Verhagen bevestigde dat lopende projecten in het kader van de Rijkscoördinatieregeling stil ligt. De RCR zal alleen worden gehanteerd om de projecten in een gebied te helpen bij de versnelling van de uitvoering.

De Tweede Kamer wil dat provinciale ruimtelijke kaders leidend zijn in de Structuurvisie windenergie op land. Dat bleek gisteravond tijdens een voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over energie. Dit betekent concreet dat er alleen windmolens geplaatst kunnen worden wanneer die passen in de ruimtelijke plannen van de betreffende provincie. Dikkers (PvdA) verzocht de regering prestatie-afspraken te maken met provincies om deze afspraken op te nemen in een structuurvisie “wind op land” om geen inpassingsplannen via de RCR  op te stellen buiten de door die provincie aangewezen gebieden en om geen nieuwe RCR-projecten meer in behandeling te nemen en de huidige projecten aan te houden totdat de prestatieafspraken zijn gemaakt en de structuurvisie op land is vastgesteld. Deze motie liet Verhagen over aan het oordeel van de Kamer; de Kamer heeft de motie aangenomen. De provincies verplichten zich dan wel om voor 1 januari 2013 de ruimtelijke reservering voor locaties vast te leggen en daarmee 6.000 megawatt aan windenergie ’te leveren’.

Het IPO en het rijk blijven de komende tijd in overleg om de onderhandelingen over de Structuurvisie af te ronden.

Bronvermelding: IPO


Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.