RWE & Equinor doen mee met groene waterstofproject NortH2

| 9 december 2020

In februari dit jaar kondigde een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland het groene waterstofproject NortH2 aan. Deze week werd duidelijk dat internationale energiebedrijven Equinor en RWE ook partners worden in dit project dat voorziet in grootschalige productie van groene waterstof in de provincie van Groningen met behulp van stroom van een windpark op zee.

De provincie Groningen moet het Europees centrum van groene waterstofproductie en een Europees voorbeeld als eerste European Hydrogen Valley worden. Equinor en RWE zullen bijdragen aan de internationale ambitie om grensoverschrijdend groene waterstof te gaan leveren. Het NortH2-project wil dit bereiken door middel van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren.

“We zijn erg blij met het toetreden van RWE en Equinor tot het consortium van NortH2. Deze uitbreiding van het consortium sluit aan bij de internationale ambities van het project. Europese samenwerking is daarbij vanzelfsprekend plus noodzakelijk om uiteindelijk de klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Daarnaast zijn RWE en Equinor geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen”, aldus Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Offshore wind heeft de potentie om uit te groeien van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. Het consortium beoogt in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

Haalbaarheidsstudie
Het consortium heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode tot 2030. De studie concludeert dat de geïntegreerde aanpak van NortH2 tot een 20%-reductie van de maatschappelijke kosten kan leiden in vergelijking met een kleinschaligere aanpak. Bovendien zijn er met het project volgens een recente studie van Rijksuniversiteit Groningen in de provincie Groningen tussen de 700 en 1200 structurele banen gemoeid en een veelvoud hiervan tijdens de bouwfase. De tweede fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode na 2030 is inmiddels gestart.

Het doel is om in de tweede helft van 2021 te starten met projectontwikkelingsactiviteiten. Dit is nog afhankelijk van o.a. vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en), interesse van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.