St. Hou Friesland mooi stapt ook uit omgevingsraad

| 9 oktober 2017

Stichting Hou Friesland Mooi wil niet langer meedoen aan de Omgevingsadviesraad voor het nieuwe windpark Nij Hiddum-Houw dat meldt de Leeuwarder Courant. Enkele weken terug deed Dorpsbelang Witmarsum dat ook al.

De Plaatselijk Belangen van Zurich, Cornwerd, Wons, Pingjum en Schraard zitten er nog wel in, evenals landbouworganisatie LTO, de recreatiebranche en een aantal particulieren.

De belangen van de politiek en van de initiatiefnemers van het windpark prevaleren boven die van de omwonenden, stelt Annemieke Reitsma van Hou Friesland Mooi. Bovendien vindt ze de tijddruk veel te groot.

De stichting besloot tot vertrek nadat uit de concept-milieueffectrapportage was gebleken hoe groot de impact van het windplan is. Dat zal vermoedelijk bestaan uit negen molens, die de hoogste van Friesland kunnen worden.

De Omgevingsadviesraad maakt zich zorgen over geluidoverlast door de molens, zoals die blijkt uit de milieueffectrapportage.

Lees meer

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie, Windmolens, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.