Variabel windaanbod oplosbaar

| 9 september 2008
bron: de Tijd

De integratie van geplande windparken op de Noordzee zou de productieschommelingen van één windpark sterk kunnen beperken. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van windenergie als elektriciteitsbron in hoge mate. Voeg daarbij de enorme capaciteit aan waterkracht in Noorwegen en ook de nog resterende vermogensschommelingen van het totale windpark op de Noordzee kunnen uitgevlakt worden. 

Het beoogde net moet de productie van windenergie van de zeven Noordzeelanden, namelijk het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Denemarken en Noorwegen onderling met elkaar verbinden. Dit staat in een studie van het Brusselse onderzoeksbureau 3E in opdracht van Greenpeace België onder de titel: “(R)evolutie in het elektriciteitsnetwerk van de Noordzeelanden”.

3E simuleerde het productieverloop met behulp van het windaanbod op de Noordzee en een operationeel windvermogen van 118 geplande windparken met een totaal vermogen van 68.400 MW.

Die parken kunnen evenveel elektriciteit opwekken als een veertigtal grote steenkool- of kerncentrales. Het windaanbod werd aangeleverd door het Duitse bedrijf Forwind. Zij analyseerde historische satellietbeelden van golfhoogten en combineerde die met gemeten windsnelheden. Daaruit werd per vlak van negen vierkante kilometer een historisch windaanbod 2003-2006 afgeleid (1,6 miljard datavelden).

Enkele feiten uit het onderzoek: 

  • Vanaf 2020 kunnen offshore windparken op de Noordzee 13 % van de stroombehoefte van de zeven Noordzeelanden dekken
  • Gedurende 80% van de tijd zal het vermogen van het Noordzeepark tussen 10 en 68 GW liggen.
  • De vermogensschommelingen van uur naar uur bedragen gedurende 94% van de tijd minder dan 5%.

“De technologie van de toekomst ligt klaar”, legt Jan Van de Putte van Greenpeace uit. en: “Een onderling verbonden stroomnet in de Noordzee is een betrouwbaar alternatief voor vervuilende steenkool- en kernenergie. Het is nu noodzakelijk dat de politici in actie schieten en die beloftes vertalen in concrete plannen voor de grootschalige integratie van windenergie in de hele Noordzee.”

Soortgelijk simulatieonderzoek naar 2500 km offshore langs Amerikaanse NO-kust op: VPRO-Noorderlicht (april 2010) Zie ook hieronder bij supergrid en bij basics: “Maar wat als het niet waait ?” .

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.