Verandering in eigenaarschap Windpark IJsselwind

| 9 januari 2024

Vorige maand is besloten dat de vier energiecoöperaties die het initiatief namen voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark IJsselwind hun samenwerking beëindigen. Het project voor drie windturbines langs het Twentekanaal wordt nu voortgezet door een van de vier coöperaties, ZutphenEnergie, samen verder met waterschap waterschap Rijn en IJssel

Visualisatie locatie Windpark IJsselwind © Pondera

In 2015 namen vier energie coöperaties, naast ZutphenEnergie ook LochemEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst, het gezamenlijk het initiatief voor Windpark IJsselwind, onder de naam IJsselwind B.V..

Vertraging en extra onderzoeken leidt tot uitdagende projectontwikkeling

Bij de start van het project IJsselwind in 2015 was de verwachting dat de windturbines in 2023 al lang zouden draaien. Maar diverse hobbels zorgden voor aanzienlijke vertraging en door extra juridische procedures en noodzakelijke onderzoeken was het beschikbare ontwikkelbudget tot aan de bouwfase niet meer toereikend.

De afgelopen maanden is daarom met diverse partijen gesproken over aanvullende financiering. Er is gezocht naar een samenwerkingspartner die desgewenst ook mede-aandeelhouder kan worden in IJsselwind B.V. Uitgangspunt bij deze gesprekken was dat een nieuwe partner de afspraken van IJsselwind met de omgeving, het waterschap en de provincie respecteert. En dat zij de coöperatieve waarden van het project ondersteunt en daarnaast kennis en ervaring heeft met grote energieprojecten.

Helaas is er geen partij gevonden die door alle vier de coöperaties werd gedragen. Deze situatie heeft er toe geleid dat de samenwerking van de vier coöperaties binnen IJsselwind B.V. wordt beëindigd. Alle partijen concludeerden wel, dat het maatschappelijk belang van realisatie van de windturbines en continuering van IJsselwind B.V. voorop staat.

ZutphenEnergie gaat alleen verder met IJsselwind

In het belang van dit doel, zet ZutphenEnergie, na beëindiging van de samenwerking, het initiatief voort. Per 21 december 2023 stelt ZutphenEnergie een nieuw bestuur en een nieuw projectmanagement aan. Tegelijk wordt aanvullende financiering aangetrokken, waarmee de verdere realisatie van het windproject wordt geborgd. Hoewel het spijtig is dat na jaren samenwerking de vier coöperaties niet gezamenlijk dit project kunnen afronden, hebben partijen vertrouwen in een goede afloop. Bron: IJsselwind

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.