Warenwetbesluit drukapparatuur

| 9 mei 2016

Diverse types windturbines zijn uitgerust met accumulatoren. Deze accumulatoren worden aangemerkt als drukapparatuur op basis van de Europese Richtlijn Drukapparatuur (PED). Indien aan de eisen in deze Richtlijn is voldaan mogen de windturbines in de handel worden gebracht.

Daarnaast geldt in Nederland sinds 1 januari 2002 een keuringsplicht door een Nederlandse keuringsinstelling. Dit is vastgelegd in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Deze eisen zijn van toepassing op de gebruiker van de windturbine.

De keuring voor ingebruikneming en herkeuring geldt voor accumulatoren die zijn ingedeeld in categorie III en IV van de PED. Als voorbeeld: de grens van categorie III wordt bereikt als de ontwerpdruk (PS) * Volume meer dan 1.000 bar.liter bedraagt.

Indien u meer informatie wenst over de wettelijke eisen neem dan contact op met een door het Ministerie van SZW aangewezen keuringsinstelling met ervaring met windturbines zoals Energie Consult Holland B.V.

DSC_0598[1]

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.