Windpark den Tol heeft financiering rond

| 9 februari 2021

Bron: Windparkdentol

Eind januari is de financiering voor Windpark den Tol ten oosten van Netterden in de gemeente Oude IJsselstreek, rondgekomen. Dit meldt Green Trust dat samen met Windunie de adviseurs waren voor de financiering aan de kant van het windpark. Na ongeveer 20 jaar van ontwikkeling kan in maart de bouw van 9 Nordex windturbines van start gaan. Het is de bedoeling dat het windpark in april 2022 operationeel is.

De totale investering is 43 miljoen euro, waarvan het grootste deel door een bank (ASN Bank red.) wordt gefinancierd. Ook wordt een obligatielening uitgegeven van drie miljoen euro waarbij €500.000,- gereserveerd is voor de directe omgeving, met een hogere rente. Daarnaast doneert Windpark den Tol jaarlijks € 15.000,- aan Stg. ‘t Gemeynt te Netterden. Deze stichting is er verantwoordelijk voor dat de gelden ten goede komen aan de plaatselijke gemeenschap.

Bouw
De turbines voor het windpark worden geleverd door Nordex Group. De turbineleverancier levert 9 turbines van het type N117/3600, in 3,675 MW bedrijfsmodus. De turbines worden voorzien van 120 meter stalen buismasten en op speciale funderingen geplaatst zodat de uiteindelijke ashoogte 125 meter zal bedragen. Op deze hoogte bedragen de typische windsnelheden voor een Europese binnenlandlocatie 6,8 m/s. De installatie van de turbines staat gepland voor oktober dit jaar. Nordex heeft ook een Premium Service-contract met een looptijd van 25 jaar voor de turbines afgesloten met de initiatiefnemers van het windpark.

Naast turbineleverancier Nordex zijn van Hattum en Blankevoort, Meiland Azewijn en Watt Infra betrokken als aannemers voor de bouw. Green Trust neemt het bouwmanagement op zich.

Langdurige procedures
Het windpark is een initiatief van een aantal agrarische families die de regio wilden verduurzamen en op zoek waren naar activiteiten om het boerenbedrijf te versterken, met ondersteuning van Windunie Development. Zij begonnen in 2001 met de ontwikkeling. Het project heeft echter veel tegenslagen gekend in procedures. Zo kreeg het veel tegenstand van Stichting TegenWind(molens) en de Duitse natuurorganisatie NABU Naturschutzstation Niederrhein. Het windpark ligt namelijk ten noorden van het Natura 2000-gebied “Unterer Niederrhein” in Duitsland.

Tot voor kort waren alle besluiten onherroepelijk op één na: de Flora- en Faunawet ontheffing. In oktober 2020 werd in een uitspraak van de Raad van State definitief het laatste obstakel weggenomen. Wel moet gedurende de eerste twee volle jaren dat het windpark in gebruik is de aantallen aanvaringsslachtoffers te van een aantal vogelsoorten gemonitord worden; in de periode november tot en met februari minimaal 1 maal per week en in de periode maart tot en met mei minimaal 2 maal per week. Bron: Green Trust, RvS, Stek, Windunie.

Update 16-02-2021

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.