Windpark Wieringermeer wordt groot

| 9 juli 2014

Windpark Wieringermeer bevat meer windmolens dan er in de polder staat. Het aantal van NUON, ECN en 34 solitaire turbine-eigenaren staat op circa 90 stuks. Nu staan er 101 geprojecteerd, totaal 360 MW. Een vijftal windmolens die bij Agriport A7 zouden worden gebouwd zijn vanwege veiligheidsredenen uit het project gehaald.

De 34 solitair windmolens worden vervangen door nieuwe molens die in lijnopstellingen staan. Dit zal na 2020 gebeuren. Maar liefst 101 windmolens (120 m hoog) komen langs de west- en zuidrand van de Wieringermeer te staan, in 3 lijnen in het zuidoosten van de polder. Een andere lijn gaat door het Robbenoordbos en langs het Dijksgatbos.  Staatsbosbeheer ziet dit als een middel om gaan geld te komen voor behoorlijk terreinonderhoud, waarop in de laatste jaren flink is bezuinigd.

Velen van de ongeveer negentig aanwezigen waren geïnteresseerd in het Polderprofijtplan, een van de middelen om het Windpark voor omwonenden acceptabel te maken. Als je baat hebt bij een windmolen, is de overlast minder erg, zo wordt geredeneerd. Om dat in goede banen te leiden is een Omgevingsraad gevormd, een unicum in deze wereld.

Afhankelijk van de windopbrengst zou jaarlijks 60.000 tot 140.000 euro kunnen worden gestort in een Windfonds. Van dat geld zouden maatschappelijke activiteiten kunnen worden ondersteund. Dat kan goed van pas komen, daar de gemeente Hollands Kroon zich uit allerlei subsidieregelingen en accommodaties aan het terugtrekken is.

Poldermolen
Bewoners van de Wieringermeer en omgeving – ook de postcodegebieden van Den Oever en Medemblik werden genoemd – zouden een aandeel kunnen nemen in de Poldermolen, die in de buurt van Wieringerwerf wordt geplaatst. Dat zou goedkope stroom en rendement kunnen bieden. Dan is er de burenregeling, voor wie tot 1.250 meter van een windturbine af woont. Een jaarlijkse vergoeding, die hoger wordt naarmate de woning dichterbij staat. Bewoners van de bebouwde kommen zijn van deze regeling uitgesloten; binnen de dorpen wordt het omgevingsgeluid door andere toestellen gedomineerd. Voor de Burenregeling en het Windfonds tezamen wordt jaarlijks vier ton apart gehouden.

Economische kansen voor lokale bedrijven kunnen een andere spin-off zijn, die de winning van windenergie interessanter maken voor wie er niet direct profijt van hebben. De initiatiefnemers willen bijeenkomsten organiseren, om met ondernemers uit de regio te bekijken wat zij voor het Windpark Wieringermeer kunnen betekenen.Over al deze zaken volgt in een later stadium meer informatie, het zijn nu nog ideeën.

Planning
De vergunningen worden dezer dagen aangevraagd en de ter inzagelegging wordt in november verwacht. Gedurende zes weken kunnen er dan zienswijzen op worden ingebracht. Een definitief besluit zal in maart 2015 worden genomen en na de gebruikelijke ronde van bezwaarschriften – een beroepsprocedure tot bij de Raad van State is aannemelijk – denken de initiatiefnemers eind 2016 met de bouw te kunnen beginnen. In 2020 zou het Windpark Wieringermeer moeten gaan draaien.energiekontor

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.