Windturbines Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voldoen aan geluidsspecificaties

| 9 februari 2024

Aanvullend geluidsonderzoek naar een aantal windturbines in Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft geconcludeerd dat de turbines voldoen aan de specificaties.

© De Drentse Monden en Oostermoer

Het zogenoemde brononderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau LBP|Sight, in opdracht van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en, in juli, september en oktober 2023. Uit het rapport van het onderzoek blijkt dat de turbines voldoen aan de specificaties. Het gemeten tonaal geluid blijft binnen de gestelde marges. Ook zijn er geen bijzondere tonen gemeten. Uit het rapport blijkt ook dat het windpark aan de vastgestelde geluidnormen kan voldoen en dat de resultaten geen aanleiding geven voor vervolgonderzoek.

Eerder akoestisch onderzoek

Het aanvullende onderzoek kwam voort uit het akoestisch onderzoek naar laagfrequent geluid dat de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in de periode april 2020 tot en met juli 2022 heeft laten uitvoeren bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Doel was om het verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en na de plaatsing van de windturbines. De resultaten daarvan zijn begin 2023 gepresenteerd. Conclusie van de twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, maar laagfrequent geluid beperkte invloed heeft.

De uitkomsten van dit onderzoek betekenen niet dat omwonenden geen overlast ervaren. Daarom is op basis van het onderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek laten doen. Hierbij is onderzocht of turbines voldoen aan de specificaties. Het gaat om turbines waarbij door de onderzoekers van het akoestisch rapport werd geadviseerd nader brononderzoek te doen.

Gemeente Aa en Hunze geeft aan dat ze ondanks de uitkomst van het brononderzoek aandacht blijven vragen voor de gezondheid van omwonenden in relatie tot de geluidshinder. Dit is ook door hen specifiek benoemd in de zienswijze die zij eind vorig jaar hebben ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat tegen het ontwerpbesluit windturbines leefomgeving. Bron: Gemeente Aa en Hunze en Gemeente Borger-Odoorn.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.