Zelfs I.E.A. heeft kritiek op duurzaam beleid NL

| 9 februari 2009
bron: WWEA

Het Internationaal Energie Agentschap (I.E.A.) is de energie denktank van de twintig rijke westerse OESO-landen. Wie ook maar een beetje geloof hecht aan een duurzame energievoorziening noemt de I.E.A. een (aarts)conservative belangenbehartiger van de gevestigde fossiele belangen.

Nog maar anderhalf jaar geleden werd in een rapport over het Duitse beleid bijvoorbeeld geadviseerd het (voor duurzame energie) uiterst succesvolle feed-in tarief af te schaffen en te vervangen door een quota-systeem zoals in Engeland en Duitsland. Daarvan is bekend dat het vooral gunstig is voor de traditionele energiebedrijven en dat het leidt tot onnodig hoge vergoedingen voor geleverde stroom. In Italië bijvoorbeeld ontvangt men niet ongeveer 9 cent per kWh, zoals in de landen met een feed-in tarief, maar 17-18 cent voor een kWh windstroom. Energiebedrijven zijn er gek op maar het lukt ze niet om het lokale draagvlak te krijgen voor de benodigde vergunningen. Ook in Engeland functioneert windenergie op land daardoor nauwelijks. Het potentieel aan duurzame energie wordt door IEA systematisch onderschat en dat van kernenergie overschat (zie o.a. bij Hermann Scheer in Financieel Dagblad.)

Vorige week werd overigens het oprichtingsprotocol voor de duurzame tegenpool IRENA (International Renewable ENergy Agency) ondertekend door 75 landen, waaronder Nederland. Het was het resultaat van tien jaar werk van vooral Duitsland (trekpaard Hermann Scheer, de Duitse windclub BWE en de World Wind Energy Association, W.W.E.A.) Meer o.a. bij: WWEA.

Vorige week verscheen het vierjaarlijkse I.E.A-advies over het Nederlandse energiebeleid. Het rapport is vol lof omdat het volgens IEA goed ingaat op de aspecten zekerheid, efficiency en duurzaamheid (let op de volgorde !). Naast de gebruikelijke aanmoediging om de bouw van kerncentrales te bespoedigen was er eigenlijk alleen maar (een beetje) kritiek op het duurzame energie beleid. Dat beleid gaat volgens IEA weliswaar goed in op klimaatverandering, duurzaamheid en efficiency maar “Nederland staat nu voor de uitdaging om die ambities waar te maken want die ambities zouden wel eens uiterst moeilijk haalbaar kunnen zijn en er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan de uitvoering van het beleid, aan de naleving en aan de bewaking van de voortgang”.

Directeur Tanaka voegt er aan toe dat een stabieler lange termijn stimuleringsbeleid nodig is voor het investeringsklimaat. “De regering zou maatregelen moeten overwegen om niet-economische belemmeringen op te ruimen, bijvoorbeeld door de procesgang te stroomlijnen en transparanter te maken. Als Nederland zó snel 20% hernieuwbare energie wil bereiken, lijkt een extra inspanning noodzakelijk’, schrijft IEA-directeur Tanaka. En bij de presentatie werd ook nog gemeld dat het SDE subsidiesysteem niet deugt. IEA beveelt nu zowaar aan dat er een feed-in tarief moet komen, waarbij vooral van belang is dat de financiering van de subsidies uit de Rijksbegroting wordt gehaald.

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.