Gemeente Alphen wil windmolens

| 10 mei 2014

De gemeenteraad van Alphen heeft besloten om een windpark langs de N11 te bouwen. Een rij windmolens die aansluit op de al aanwezige windturbines langs de oude Rijnwoude langs de N11. Dit plan is al eerder geopperd alleen werd dit tegengehouden door de provincie Zuid-Holland.

In haar structuurvisie is opgenomen dat er geselecteerde locaties voor windturbines zijn én dat deze turbines in het Groene Hart ongewenst zijn. Inmiddels is de visie bijgesteld. “Het zou mij niet verbazen als Gedeputeerde Staten blijft weigeren.

Maar het zou ook kunnen dat zij van gedachten veranderen en de windturbines toch mogen worden gebouwd”, zegt wethouder Van As.

“Wij zetten als gemeente Alphen door. 

Als Gedeputeerde Staten ons plan weigert, komen wij terug bij de gemeenteraad. Doorzetten kost geld en ik weet niet hoe de huidige raad daarover denkt.”

De samenstelling van de raad is door de fusie inmiddels anders, het zou kunnen dat de nieuwe raad geen windturbines wil.

Kleinere windmolens, zoals het exemplaar op het Ecopark ook nabij de Overslag Terminal, mogen wel. Zij vallen niet onder de regel ‘geen windturbines in het Groene Hart’. 

n11

Bron: Weekblad

Tags: , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.