ASN Bank ondertekent als eerste financiële instelling convenant om biodiversiteit in offshore windparken te beschermen

| 10 december 2021
ASN Bank tekent als eerste financiele instelling convenant dat natuurinclusief bouwen van offshore windparken nastreeft

Van links naar rechts: Dorien Ackerman (Natuur & Milieu), Albert Jaap van Santbrink (Stichting De Noordzee) en Arie Koornneef (ASN Bank) Foto: Phil Nijhuis

Deze week plaatste ASN Bank als eerste financiële instelling haar handtekening onder het Convenant ‘Biodiversiteit’ van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu. Het Convenant voorziet dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen als uitgangspunt wordt genomen bij de financiersaanvragen van windparken. 

De komende jaren worden er nieuwe windparken in de Noordzee gebouwd om de klimaatdoelen te halen. De overheid wil de doelstelling voor offshore wind tegen 2030 zelfs bijna verdubbelen. Deze toename van windparken levert volop duurzame energie, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Indien er onvoldoende rekening gehouden wordt met de ecologische risico’s veroorzaakt door windenergie op zee en kansen voor natuurversterking dankzij windenergie op zee niet gegrepen worden, is er een groot risico dat deze ontwikkeling op termijn in conflict komt met de Noordzeenatuur.

Natuurbeschermend- en versterkend bouwen

Het ontwerpen van windparken en het bevorderen van de biodiversiteit, gaan goed samen. Zo kan de natuur worden beschermd door bijvoorbeeld de impact van onderwatergeluid zoveel mogelijk te beperken en zelfs worden versterkt door installaties zo te bouwen dat bijvoorbeeld oesters zich kunnen hechten aan de voet van een windturbine. Windparken op zee hebben zo de potentie om een kraamkamer van biodiversiteit te worden.

Kennisvorming over de impact van windparken op zee op de biodiversiteit onder water, en het daarmee in kaart brengen van kansen voor het versterken van deze onderwater biodiversiteit middels toegepast
wetenschappelijk onderzoek werd op 30 januari 2020 vastgelegd in het convenant “De Rijke Noordzee”. Naast initiatiefnemers Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee is dit convenant inmiddels ondertekend door Eneco, Tennet, Van Oord, Ørsted en het offshore windpark Blauwwind.

ASN Bank tekent als eerste financier het Convenant

Ook financiers vormen een belangrijke schakel in de waardeketen van de zee gebonden energietransitie. Door het Convenant Biodiversiteit te ondertekenen laat ASN bank zien dat financiers van windparken verdergaande eisen kunnen stellen aan natuurinclusief bouwen en spreekt de bank zich actief uit voor een duurzame Noordzee, waarin het opwekken van windenergie zoveel mogelijk hand in hand gaat met de bescherming en versterking van de natuur.

“Natuurinclusief bouwen is voor ons het vertrekpunt bij de financiering van windmolenparken en infrastructuur op de Noordzee. De natuur levert ons waardevolle functies en dat is in het belang van onze economie én ons welzijn. ASN Bank zet zich sinds 2018 in voor de onderwaternatuur in de Noordzee, door steun aan het project De Rijke Noordzee. Met de ondertekening van dit convenant willen we andere financiers inspireren hetzelfde te doen. Wij hebben een medebepalende rol als het gaat om de bescherming en versterking van de biodiversiteit. Laten we ervoor zorgen dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen van windparken op zee in de hele sector gemeengoed wordt.” – Arie Koornneef, directeur ASN Bank

“Stichting De Noordzee wil een beweging creëren waarin overheden, de industrie, financiers en investeerders actief bijdragen om de natuur in windparken te verbeteren. Zo komen we tot een duurzame Noordzee, waarin de energietransitie en de natuurtransitie elkaar versterken. Met dit convenant zetten we een belangrijke stap in dit proces. Ik ben blij dat ASN Bank het ondertekent en hoop dat andere financiële instellingen én investeerders zullen volgen. Zo zorgen we samen voor een gezonde Noordzee!” – Albert Jaap van Santbrink, directeur Stichting De Noordzee

“Zonder de windparken op de Noordzee kunnen we onze samenleving niet verduurzamen. Ze zijn onmisbaar in de energietransitie. Tegelijkertijd willen we Nederlands grootste natuurgebied natuurlijk beschermen en versterken, met alle ontwikkelingen die er op de Noordzee afkomen. Dit convenant is een belangrijke stap om dat voor elkaar te krijgen. Ik hoop van harte dat veel financiers en investeerders zich laten inspireren door ASN Bank en samen met ons gaan zorgen voor genoeg duurzame energie en een Noordzee vol leven!” – Dorien Ackerman, directeur campagnes Natuur & Milieu

In gesprek met andere financiers en investeerders

Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu gaan het gesprek aan met andere financiers en investeerders van offshore windparken om zo de beweging die met deze ondertekening is gestart, door te zetten. Het doel is dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen dé standaard wordt bij financiersaanvragen voor de aanleg van windparken en bijbehorende infrastructuur op de Noordzee. Een volgende stap is dat ook windparkeigenaren zélf de natuur al goed gaan meenemen bij het ontwerpen van deze parken, zodat de windparken uiteindelijk die kraamkamer van biodiversiteit worden. Bron: Stichting de Noordzee

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.