Beleidsverschillen kleine windmolens bij Drentse gemeenten

| 10 mei 2016

Gemeenten in de provincie Drenthe reageren  verschillend op plannen voor kleine windmolens. Een aantal gemeenten ziet het als een gewenste ontwikkeling, maar er zijn ook gemeenten die windmolens tot een hoogte van 15 meter juist zo veel als mogelijk is pogen te weren. De provincie Drenthe is niet op voorhand tegen de komst van kleine windturbines, maar ziet het als een zaak van de gemeenten om daarover te oordelen. Wel stelt de provincie eisen aan de landschappelijke inpassing van kleine windmolens.
De gemeente De Wolden is een groot voorstander van de hoog rendement molens en heeft daar ook beleid voor ontwikkeld. De gemeente heeft daarbij ook de mogelijkheden voor experimentele vormen van het opwekken van windenergie vergroot en staat ook horizontale windturbines op bedrijfsgebouwen toe. In de gemeente Borger-Odoorn zijn molens tot een hoogte tot 20 meter toegestaan op bedrijventerreinen en agrarische bedrijven. Initiatiefnemers moet wel een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente Meppel hanteert een grens van 10 meter voor windmolens op bedrijventerreinen en een maximum hoogte van 6 meter bij agrarische bedrijven.

In de gemeente Emmen worden de kleine windmolens juist geweerd en dat geld ook voor de gemeenten Noordenveld, Midden-Drenthe en Hoogeveen. Deze gemeenten stellen dat de miniturbines niet passen in het bestemmingsplan en er zijn geen plannen om de voorschriften aan te passen. De gemeente Assen meldt geen specifiek beleid voor kleine windmolens te kennen. De afgelopen jaren zijn er geen aanvragen geweest.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.