Commissie M.E.R. vindt aanpak milieu-effect windenergie helder

| 10 december 2014

De Commissie m.e.r. vindt de aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie op zee bij Borssele te onderzoeken helder. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden.

Bijzonder aan de aanpak is ook het nieuwe toetsingskader voor natuur. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen.

De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister van Economische Zaken – besluit over het project.

Het wetsvoorstel Windenergie op zee introduceert het zogenaamde ‘kavelbesluit’. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren.

De milieugevolgen van een kavelbesluit worden onderzocht in een milieueffectrapport. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft de minister van Economische Zaken de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klik hier voor mer rapport milieueffecten op zee

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.