Demonstratie van innovaties voor offschore windenergie in Borssele mogelijk gemaakt

| 10 juni 2015

Vandaag is het startsein gegeven om innovaties op het gebied van offshore windenergie voor de eerste keer in de praktijk te kunnen toepassen en bewijzen in het Borssele offshore windgebied. Het doel is een versnelde kostenreductie van windenergie op zee op langere termijn en het stimuleren van innovaties in de Nederlandse offshore windenergie sector. Vandaag bood Peter Terium (voorzitter van het TKI Wind op Zee en CEO van RWE) aan Maarten Camps (Secretaris Generaal Economische Zaken), de gekozen aanpak in de vorm van een illustratie van mogelijke innovaties aan.

Peter Terium: “Kort gezegd komt het hier op neer: Voor het testen en bewijzen van innovaties is nu in het Borssele offshore windpark een kavel voor 2 windturbines gereserveerd. Deze kavel wordt een apart windpark in een groter windpark. Dit noemen we het “co-locatie”-model.

Het voordeel van dit model is dat het demonstratiepark contractueel en qua risico’s op zich zelf staat maar dat het wel kan meeprofiteren van diverse faciliteiten van het nabijgelegen windmolenpark.”

Hierbij valt te denken aan bodem-, water- en winddata, Milieu Effect Rapportage, vergunningen, aansluiting op het net en eventueel samenwerking bij bijvoorbeeld installatie en beheer en onderhoud. Echter, het demonstratie windpark is fysiek en contractueel gescheiden van de reguliere windpark (zie figuur).
Tijdens de bijeenkomst onderstreepte Maarten Camps het belang van de demonstratiekavel. “Het TKI Wind op Zee heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een goed voorstel uitgewerkt waarmee ruimte wordt geboden voor nieuwe technologische doorbraken, naast de innovaties die het nieuwe uitgiftesysteem al mogelijk maakt”.

In het demonstratiepark kunnen met name grotere, baanbrekende innovaties worden gedemonstreerd en bewezen;  Demonstraties die mogelijk een (te) grote invloed op de installatie en operatie van een reguliere windpark zouden hebben als ze in een regulier windpark zouden moeten worden uitgevoerd.

Naar verwachting zullen de twee posities in 2016/2017 worden aanbesteed door het TKI Wind op Zee via een tender, waar bij de selectie vooral gekeken zal worden naar het innovatieve gehalte van de voorstellen. De demonstratie zal in 2020 operationeel zijn.

Nut en noodzaak

Innovatie en samenwerking binnen de sector zijn noodzakelijk voor kostenreductie van windenergie op zee. Het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een windpark op zee is een zeer complex project dat een grote investering vergt. Betrokken partijen willen daarbij de risico’s zo laag mogelijk houden. Daarom wordt in de praktijk voor een regulier park zoveel mogelijk voor bewezen technologie gekozen en worden innovaties die kunnen leiden tot kostenbesparingen te vaak slechts mondjesmaat toegepast.

In Nederland zijn veel partijen actief in de internationale offshore windsector en door innovatie wordt deze sector versterkt. Het TKI Wind op Zee heeft , ook onder internationale bedrijven, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de belangstelling voor de gekozen aanpak. Dit leidt tot groot enthousiasme over de unieke mogelijkheden die nu worden geboden.

 

TKI Wind op Zee

De ambitie van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) is een daadwerkelijke kostenbesparing in 2020 van 40% t.o.v. 2010 voor wind op zee en een versterking van de economische activiteiten in Nederland, zodat de Nederlandse wind op zee sector internationaal toonaangevend blijft.

Het TKI Wind op Zee voert de regie over de onderzoeks-, innovatieactiviteiten en implementatie van offshore windtechnologie voor de industrie (inclusief het MKB) in Nederland. Daarnaast garandeert het TKI-WoZ een snelle verspreiding en inzet van de ontwikkelde kennis, technieken en werkmethodes.

Voorbeelden van te demonstreren zaken

Voorbeelden van innovaties die kunnen worden toegepast.

  • Grotere windturbines, of nieuwe ontwerpen van windturbines (bijvoorbeeld: downwind, 2 bladig; hydraulische transmissie)
  • Nieuwe type fundaties (bijvoorbeeld beton) en installatiemethodes (trillen, boren, nieuwe heihamers,  geluidsreductie)
  • Verbindingen tussen fundering en turbine, bijv. als alternatief voor het grout (bijvoorbeeld: bouten, slipjoint)
  • Maar ook andere innovatiesin instrumenten, materialen eninstallatiemethoden zijn mogelijk.

tki borssele

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.