€ 250 miljoen subsidie voor kleine waterstofprojecten voor opbouw ervaring met elektrolyse

| 10 oktober 2023

Het kabinet start de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE). Met een subsidiebedrag van bijna € 250 miljoen, hoopt het kabinet 5 tot 10 kleinere projecten met in totaal 100 megawatt aan elektrolysecapaciteit te helpen realiseren door het hele land, zodat meerdere bedrijven en lokale overheden ervaring op kunnen doen met elektrolyse.

Om ervoor te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd in Nederland, wil het kabinet dat zoveel mogelijk partijen ervaring opdoen met elektrolyse (het proces om hernieuwbare waterstof te maken). Om dit te realiseren wil het kabinet dat meerdere projecten gebruik kunnen maken van het beschikbare budget; daarom komen alleen projecten van 0,5 tot 50 megawatt in aanmerking. Op die manier wordt kennis breed verspreid en kunnen lessen met onder meer de technologie en de vergunningsprocedures zorgen voor versnelling in de ontwikkeling van volgende projecten.

Elektriciteit door wind- of zonneparken

Voor deze subsidieregeling komen alle soorten kleinere projecten in aanmerking, zolang ze gebruik maken van elektriciteit geproduceerd door wind- of zonneparken. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld waterstof leveren aan lokale gebruikers, zoals tankstations, kleine industriële bedrijven, boerenbedrijven of woningen. Ook kunnen bedrijven met deze projecten netcongestie helpen voorkomen en de waterstof gebruiken om overschotten van duurzame energie lokaal op te slaan voor een later moment.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We zetten flinke stappen om de grote waterstofambities in Nederland waar te maken. Ik ben heel blij dat we nu óók kleinere waterstofprojecten kunnen ondersteunen. Dat moet de kennis en ervaring met waterstofproductie in Nederland een flinke boost geven.”

Projecten gereed binnen 4 jaar

De winnende partijen krijgen een vergoeding om het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof te dichten (de onrendabele top). Vanaf donderdag 30 november tot en met donderdag 14 december 2023 kunnen projecten de subsidie aanvragen. Begin 2024 worden de winnaars bekend. Om ervoor te zorgen dat de projecten snel worden gerealiseerd, is één van de eisen van de subsidie dat de projecten binnen 4 jaar worden afgerond. Bedrijven hebben dus tot 2028 om hun elektrolyseproject te realiseren.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 ten minste 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit heeft. Voor grotere waterstofprojecten bestaan al subsidieregelingen zoals de IPCEI of SDE++. Ook wordt voor grote waterstofprojecten in het voorjaar van 2024 een tender opengesteld met een budget van € 1 miljard. Hierover volgt de komende maanden meer informatie. Bron: Rijksoverheid

Tags: , , , ,

Category: Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.