Eerste elektriciteit van Windplan Groen via het nieuwe Gesloten Distributie Systeem Groen

| 10 februari 2023
Het nieuwe Gesloten Distributie Systeem Groen (GDS Groen) bij Dronten, in Flevoland, is onlangs succesvol in gebruik genomen nadat een grote storing in september vorig jaar voor vertraging zorgde.

Drie nieuwe windturbines van Windpark XY Wind, onderdeel van Windplan Groen, leverde als eerste elektriciteit via het GDS Groen.

GDG

Het GDS Groen aan het Olsterpad in Dronten bestaat uit een transformatorstation en 46 kilometer bekabeling. Via die kabels en het transformatorstation wordt opgewekte elektriciteit van o.a. windparken geschikt gemaakt voor levering aan het onderstation van TenneT-Liander die vervolgens zorgt voor transport naar het landelijk elektriciteitsnet.

Storing

De ingebruikname van het GDS Groen liep enkele maanden vertraging op door de grote stroomstoring in Flevoland van september 2022. TenneT heeft een voorziening aangebracht waardoor GDS Groen per 1 februari in gebruik kon worden genomen.

“Het hele traject is toch wel iets waar we in Flevoland trots op mogen zijn. En na de storing van september is door TenneT Liander zeer constructief gewerkt aan een oplossing zodat wij windparken en zonnepark konden aansluiten. Daar zijn we uiteraard erg blij mee”, aldus Jeroen van der Sloot, Projectmanager Realisatie.

De eerstvolgende parken die worden aangesloten zijn FlevoVentum en het zonnepark van Flevoland Duurzame Energie op Flevonice. Na afronding van de bouw van nieuwe windturbines volgen later dit jaar en in 2024 nog zes windparken van Windplan Groen.

17 windturbines bouwkundig gereed

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines, waarvan er 86 in de eerste fase gerealiseerd gaan worden. Het totale plan omvat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen. De bouw van 17 (van de 86) windturbines binnen Windplan Groen is ondertussen bouwkundig afgerond. Enkele windturbines leveren al elektriciteit, bij anderen is nog sprake van technische afronding. Bron: Windplan Groen

Tags: , , , ,

Category: Netaansluiting, Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.