Europa in 2050 voor 100% op duurzame stroom

| 10 juni 2009
Bron: Mo.be

Olav Hohmeier was jaren geleden de inspirerende Duitse berekenaar van de verborgen maatschappelijke voordelen van windenergie en leverde daarmee belangrijke argumenten voor de invoering van het Duitse stimuleringssysteem voor duurzame energie. 

Nu heeft hij, in opdracht van de Duitse Groenen, een onderzoek gedaan naar het duurzame potentieel voor de stroomvoorziening van Europa en concludeert dat in 2050 alles op duurzame stroom kan draaien. Maar dan moeten we nu wel stoppen met de bouw van kolen- en kerncentrales.

Een elektriciteitsproductie die volledige uit duurzame bronnen put, is technisch haalbaar tegen 2050, zegt het rapport van de Duitse milieuadviesraad (SRU). De “vervanging van grote traditionele centrales, of hun uitbreiding, is technisch niet nodig en economisch niet winstgevend gezien de grote voorraad hernieuwbare energie”, aldus het rapport.

Regeringen mogen daarom geen traditionele centrales meer bouwen, moeten kernenergie afbouwen, investeren in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het stroomnet moderniseren om de productieschommelingen van onstabiele bronnen zoals wind en zon op te vangen, zegt co-auteur Olav Hohmeyer, professor energie-economie aan de universiteit van Flensburg.

“Wat sommige Europese regeringen, bijvoorbeeld de Duitse, nu doen, toestemming geven voor de bouw van steenkoolcentrales, is fout want zulke centrales stoppen de uitbreiding en het efficiënte gebruik van installaties met hernieuwbare energie”, zegt Hohmeyer. Bij overproductie zijn windturbines en fotovoltaïsche installaties makkelijker stil te leggen, terwijl traditionele centrales om economische redenen de klok rond moeten draaien.

In Duitsland alleen al zijn tien nieuwe steenkoolcentrales in aanbouw en vijftien in voorbereiding. Andere landen zoals Frankrijk en Finland bouwen nieuwe kerncentrales of hebben plannen in die richting. Volgens de SRU moeten de geïndustrialiseerde landen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met minstens 80 procent verminderen en dat kan alleen als CO2-uitstotende installaties zoals steenkoolcentrales verdwijnen.

“Bovendien”, zegt Hohmeyer, “hebben elektriciteitscentrales een lange levensduur en bepalen beslissingen over energiebeleid vandaag het energielandschap over 40 jaar.” Het Duitse voorbeeld toont dat de volledige omschakeling naar groene energie mogelijk is, zegt het rapport.

De regering verklaarde eind 2005 dat ze tegen 2010 12,5 procent van haar stroom uit hernieuwbare bronnen wilde halen. Vandaag heeft Duitsland die doelstelling al gehaald, het land zit nu al aan 15,1 procent. Experts, ook bij het Duitse ministerie van Milieu, achten het mogelijk om tegen 2020 al 50 procent van de Duitse stroomproductie groen te maken.

Bron: mo.be
Rapport bij SRU

Category: Cijfers - Prognoses - Potentie

Reacties zijn gesloten.