Europese Commissie wil 1 energiemarkt

| 10 mei 2014

Bedrijven uit andere Europese lidstaten zullen in de toekomst waarschijnlijk aanspraak mogen maken op nationale duurzame energiesubsidies. Momenteel mag dat niet, maar het ligt voor de hand dat het Europese hof hier op korte termijn een einde aan maakt. De huidige regeling is mogelijk in strijd met artikel 34 van het EU-verdrag.

Dat gaat over vrij verkeer van goederen binnen de Unie. DeEuropese Commissie  wil één energiemarkt, zodat hernieuwbare energie doelstellingen gemakkelijker te halen zijn. Volgens minister Kamp van Economische Zaken zullen ’territoriale beperkingen’ moeten worden opgeheven wanneer wordt vastgehouden aan artikel 34.

De implementatie kan echter ingewikkeld worden, want de hervorming van duurzame energiesubsidies betekent dat nationaal stimuleringsgeld naar het buitenland kan gaan, ook al wordt het daar geproduceerd. De uitspraak van het hof zal gebeuren in een zaak het Finse windenergie bedrijf Ålands Vindkraft, dat groene certificaten wil krijgen in Zweden.

Bron: Energie Overheid

Tags: , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Wereldwijd Windparken, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.