Franeker ondernemers hebben ambitieus windpark plan

| 10 juni 2014

Sjoerd Bartlema, Pieter Thys Faber en Paul de Jong zijn particuliere ondernemers actief in Friesland en hebben zich verenigd in project Windpark Froonacker. Zij willen een vijftal nieuwe windmolens plaatsen tussen Franeker en Dronrijp langs de Harinxmakanaal.

Het ligt in de bedoeling om met de investeringsplannen waar 15 – 20 miljoen euro mee is gemoeid 30.000 mensen van groene stroom te voorzien. Bovendien worden een 8 tal oude windturbines (Oostelijke industrie van Franeker & molens bij Tzum en Hitzum en bij agrariërs) gesloopt.  De vijf nieuwe molens moeten zorgen voor een strakker beeld in het Friese landschap

Woordvoerder en directeur van F&B Windkracht Sjoerd Bartlema vertelt:  “Wij willen met de bouw van vijf nieuwe, hypermoderne windmolens langs het Van Harinxmakanaal een zinvolle investering in groene energie opwekking doen. Wij denken met onze plannen heel goed aan te sluiten bij de ideeën van het provinciale initiatief Fryslân Foar de Wyn. Eén van de eisen van Fryslân Foar de Wyn is bijvoorbeeld dat voor elke nieuwe windmolen er minimaal één oude wordt verwijderd. Verder denken wij dat we met de gekozen locatie langs het Van Harinxmakanaal een uitstekende plek hebben gevonden, waarbij zo min mogelijk overlast voor omwonenden zal zijn.”

Bartlema over deze keuze: “Deze molens hebben een veel hoger rendement dan bijvoorbeeld de molens op het industrieterrein. Die staan eigenlijk niet super gunstig. Ze vangen te weinig wind, omdat ze ‘in de schaduw’ van Franeker staan. De nieuwe molens profiteren door hun hoogte en standplek veel optimaler van de wind. In totaal moeten ze zo’n 40 GWH kunnen opwekken en dat is toch een aanzienlijke groene bijdrage aan duurzame energie. Het staat gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 30000 mensen. Zo bekeken produceren we in één keer voor meer dan heel Franekeradeel aan groene energie.”

deil geldermalsen

Lees meer

Bron: Franeker Courant

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.