Gemeente Haarlemmermeer past uitgebreid participatietraject toe bij opstellen spelregels voor windenergie

| 10 november 2023

De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt een mogelijke uitbreiding van windturbines in Haarlemmermeer-Zuid. De gemeente gaat samen met de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties spelregels hiervoor opstellen voor windenergie.

In juni 2021 besloot de gemeenteraad om het zoekgebied voor windenergie in het zuiden van Haarlemmermeer vast te stellen. Er is toen afgesproken om in dit gebied verder te onderzoeken of en waar er meer windturbines mogen bijkomen. In 2022 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd: een natuuronderzoek en een ruimtelijk onderzoek.

Regierol gemeenteraad

De gemeenteraad is nu aan zet om de kaders van participatie voor een initiatiefnemer te bepalen. Zij zorgt voor een aanpak waarin zoveel mogelijk mensen kunnen meedenken over mogelijke spelregels. De gemeenteraad is direct betrokken bij de uitvoering en houdt regie op de participatie. Uiteindelijk stelt de raad de spelregels namens de gemeente vast.

Steun voor mogelijke uitbreiding van de windturbines in Haarlemmermeer-Zuid

“De gemeenteraad vindt dat het participatietraject zorgvuldig wordt doorlopen. Dat leidt tot een uitkomst waarbij zoveel mogelijk betrokkenen zich uitspreken en antwoorden krijgen over de toekomst van hun leefomgeving. Zowel de voor- als tegenstanders. De raad neemt dus regie op het participatieproces”, zegt Charlotte van der Meij, wethouder Klimaat en Energie. “Participatie is veel meer dan een gesprek met inwoners. Echte participatie gaat over het feit of inwoners zich echt begrepen en gehoord voelen. Dat maakt dat het participatietraject uitgebreid en zorgvuldig is.”

Spelregels en peilen

De gemeente heeft een plan naar de gemeenteraad gestuurd waarin staat hoe er samen met de omgeving wordt gesproken over voorwaarden waaronder er eventueel ruimte is voor windenergie binnen Haarlemmermeer. In het voorstel aan de raad zijn verschillende manieren beschreven voor het verzamelen van reacties van zoveel mogelijk betrokkenen. De voorkeur van het college gaat uit naar een zorgvuldig traject waarbij de omgeving kan bepalen onder welke voorwaarden zij een windpark wél verantwoord en wenselijk vinden. Dit gebeurt door inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties eerst te informeren en dan samen met hen spelregels op te stellen. De spelregels worden daarna voorgelegd in een peiling onder alle inwoners van Haarlemmermeer en de omliggende gemeenten van het windzoekgebied. Er wordt dan ook gevraagd of ze voor of tegen windturbines zijn.

Advies aan de provincie

De provincie bepaalt of er een vergunning wordt gegeven. Het opstellen van de spelregels en het peilen van de steun geeft inwoners en andere betrokkenen de kans om zich uit te spreken over de komst van een windpark. Deze uitkomst geeft de raadsleden een goed beeld. De gemeenteraad stelt op basis van het participatieproces en de peiling de spelregels vast. En biedt de spelregels aan de provincie Noord-Holland. Met hierbij het dringende verzoek deze toe te passen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag van een windpark. Bron: Gemeente Haarlemmermeer

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.