Groene energie op lange termijn niet duurder

| 10 augustus 2010
bron: NRC

Groene energie hoeft op lange termijn niet duurder te zijn dan fossiele energie. De kosten en baten van groene energie (wind, zon) zijn in 2050 vrijwel hetzelfde als die van fossiele energie (gas, kolen, kernenergie).

Daarom moet een nieuw kabinet krachtig inzetten op de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en dit opnemen in het regeerakkoord.

Dat concludeert het Regieorgaan EnergieTransitie, een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten, op basis van een studie die vandaag is verschenen. Het onderzoek, getiteld ‘Investeren in een schone toekomst’, is gemaakt door SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam die verschillende routes onderzocht hebben die tot minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen (CO2) leiden.

In opdracht van het Regieorgaan heeft SEO een aantal beleidsvarianten onderzocht met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen: doorgaan op de huidige weg (olie, kolen, gas), een fossiele weg met kernenergie en ondergrondse opslag van CO2 en een derde duurzame weg.

Uit de studie blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 procent is verminderd bij zowel de fossiele weg (met kernenergie) als bij een beleid dat is gericht op winning van duurzame energie. „Een route met veel hernieuwbare energie levert geen totaal ander saldo op van maatschappelijke kosten en baten dan een route waarin CO2-opslag en kerncentrales centraal staan”, zegt de econoom Carl Koopmans, onderzoeker bij SEO.

Volgens Theo Walthie, voorzitter van het Regieorgaan EnergieTransitie, is het daarom „beter te kiezen voor een transitie naar een hernieuwbare energievoorziening omdat de maatschappelijke baten daarvan groter zijn dan de kosten”. Politiek is dit delicaat, want een mogelijke coalitie van VVD en CDA wil investeren in een tweede kerncentrale. Walthie onderstreept dat het niet gaat om de keus voor fossiel of duurzaam.

„We moeten alles doen om de energievoorziening, de leveringszekerheid en het klimaat in de toekomst veilig te stellen.” Om het gewenste resultaat in CO2-reductie te bereiken moet bij een keuze voor een omschakeling naar een duurzame energievoorziening wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, bijvoorbeeld een energiebesparing van minimaal 2 procent per jaar, een groei van het aandeel duurzame energie van 1 procent per jaar en een doordacht Europees energiebeleid.

Walthie sluit niet uit dat bij de keuze voor een groen energiebeleid binnen 5 à 10 jaar leveranciers verplicht zouden kunnen worden een aandeel duurzame energie te leveren.

Category: Leveranciers, Windenergie

Reacties zijn gesloten.