Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier koopt twee windturbines in Den Helder

| 10 maart 2023
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier koopt twee windturbines in Den Helder

Bron: HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in de provincie Noord-Holland kondigde gisteren aan dat investeert in twee bestaande windturbines in de gemeente Den Helder. Hiermee wil het waterschap een volgende stap zetten naar een energieneutraal waterschap.

Op 8 maart ondertekende bestuurder Saskia Borgers de voorlopige koopovereenkomst met directeur Ton Langelaan van Langelaan Windenergie BV, de vorige eigenaar van de windturbines.

De twee windturbines van het merk Bonus hebben een ashoogte van 45 en een tiphoogte van 67 meter. De verkoop werd mogelijk doordat na 2026 de oudste windturbine moet worden vervangen en de erfpachtovereenkomst van de andere turbine in 2028 verloopt. De nieuwe turbine zal net als de tweede turbine jaarlijks 1.800 MWh elektriciteit opleveren. Nu is dat nog bijna 1.000 MWh.

Langelaan, een pionier in windenergie, ziet in HHNK een partij waarbij voortzetting van de energieproductie zeker is gesteld.

Langelaan: “HHNK kwam bij mij met de vraag of ik bereid was tot verkoop. Omdat de erfpachtovereenkomst snel zou aflopen en gezien mijn leeftijd van 85 jaar, ben ik hier op in gegaan. Met advies van de Windunie is het proces heel prettig verlopen en zijn we er uit gekomen. HHNK gaat de energie gebruiken om onder meer gemaal De Helsdeur van energie te voorzien. En daarmee is continuïteit verzekerd. Dat is voor mij een belangrijke reden om te verkopen aan HHNK. Het is toch een beetje mijn levenswerk.”

Energieneutraal in 2025

De windturbines staan op het terrein van gemaal De Helsdeur, eigendom van HHNK. Dit gemaal kan jaarrond volledig draaien op de energie die via de windturbines wordt opgewekt. Het waterschap is een van de vier grootste energieverbruikers van Noord-Holland en wil over naar een volledig duurzame bedrijfsvoering. Windenergie is een van de bronnen van duurzame energie waarmee HHNK dit wil bereiken.

Saskia Borgers: “Ons beleid is om net zoveel energie zelf duurzaam op te wekken als dat we verbruiken. Dat doen we met verschillende duurzame bronnen, zoals elektriciteit uit zonnepanelen, warmte uit oppervlakte- en rioolwater en biogas via het vergisten van zuiveringsslib. De twee molens bij De Helsdeur dragen hier ook aan bij. Zij voorzien in 4% van onze elektriciteitsbehoefte. HHNK kan, doordat het veel eigen grond heeft, renderende duurzame investeringen doen die bijdragen aan onze energiebehoefte en op termijn ook aan die van andere gebruikers. Ook levert HHNK zo een grote bijdrage aan CO2-reductie en het verlagen van de belastingtarieven. Ik ben heel blij dat we met de heer Langelaan tot overeenstemming zijn gekomen en wind kunnen toevoegen aan onze energiemix. Totdat we volledig energieneutraal zijn, kopen we nog groene stroom in. Dat is in Nederland opgewekte windenergie en bosgecompenseerd gas.”

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.