Ignitis Group en Ocean Winds verwachten voorlopige winnaars te zijn van offshore wind tender in Litouwen

| 10 juli 2023

Ignitis Group en Ocean Winds verwachten voorlopige winnaars te zijn van offshore wind tender in LitouwenIgnitis Renewables, een dochteronderneming van een op hernieuwbare energie gericht geïntegreerd nutsbedrijf Ignitis Group, en strategische partner ontwikkelaar Ocean Winds (OW) verwachten als voorlopige winnaar uit de bus te komen bij een recente aanbesteding voor een Litouwse offshore wind ontwikkelingsgebied.

 

Dat melden de partners in een gezamenlijk persbericht. De partners hebben de hoogste ontwikkelingsprijs geboden bij de aanbesteding voor het 700 MW Litouwse offshore windproject in de Oostzee. De biedprijs bedroeg 20 miljoen euro.

De organisator van de aanbesteding, de Litouwse nationale regelgevende raad voor energie (NERC), introduceerde een real-time biedingsconcept, waarbij de bieders met elkaar concurreerden door de hoogste ontwikkelingsvergoeding te bieden. Op basis van de aanbestedingsprocedures moet de voorlopige winnaar uiterlijk de volgende dag na het afsluiten van het real-time biedproces worden bevestigd door de NERC, die toezicht houdt op het proces. De voorlopige winnaar wordt aan het begin van het derde kwartaal van 2023 door de organisator bekendgemaakt als de uiteindelijke winnaar van de aanbesteding, nadat de screening op de naleving van nationale veiligheidsbelangen is voltooid.

“Een van de belangrijkste projecten van Litouwen, en op zijn beurt van de Ignitis Group, voor het bereiken van energieonafhankelijkheid zijn offshore windenergieprojecten in de Oostzee. Deze projecten zullen de hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen drastisch doen toenemen, waardoor Litouwen minder afhankelijk wordt van de invoer van elektriciteit en alle inwoners en bedrijven verzekerd zijn van betaalbare elektriciteit”, aldus Darius Maikštėnas, CEO van Ignitis Group.

“De ontwikkeling van een offshore projectportfolio in Litouwen en in de Baltische staten zijn hoekstenen van onze onlangs bekendgemaakte geactualiseerde strategie van de Ignitis Group. Deze potentiële gunning is de volgende grote stap in de verwezenlijking van het strategische doel van Ignitis Renewables om 4-5 GW aan geïnstalleerde hernieuwbare energiecapaciteit te leveren tegen 2030”, zegt Thierry Aelens, CEO van Ignitis Renewables.

“Wij zijn er trots op onze partner Ignitis Renewables te begeleiden bij het ontsluiten van de offshore wind mogelijkheden van de Litouwse markt”, aldus Bautista Rodriguez, CEO van Ocean Winds.

Litouwen bereidt de bouw voor van twee windparken in de Baltische Zee, elk met een capaciteit van 700 MW. Een tweede aanbesteding is gepland voor dit najaar. Beide offshore windparken zouden ongeveer de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte van Litouwen dekken.

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.