Inholland Academy biedt nieuwe opleidingen rond de energietransitie

| 10 juli 2023

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en de transitie naar een toekomstbestendige en betaalbare energievoorziening is bij overheden en bedrijfsleven een groot tekort aan projectleiders met specifieke know-how en vaardigheden. Inholland Academy wil met nieuw opleidingsaanbod rond de energietransitie deze kloof wil dichten.

 

Gezocht: kritische systeemdenkers

Margret de Blanken, directeur Inholland Academy: ‘Overheden en bedrijfsleven investeren aanzienlijk in projecten en programma’s gericht op de energietransitie. Dat is ook hard nodig, want Nederland loopt ver achter op andere Europese landen qua duurzame energie-opwekking. Maar de kennis van leiders blijft nog achter. Zij moeten de complexiteit van de energietransitie – die zowel politieke, economische, sociale, ecologische als technische kanten heeft – leren overzien. Er is behoefte aan kritische denkers die begrijpen dat de energietransitie een systeemverandering is en dus vraagt om een integrale en multidisciplinaire aanpak.’

Integrale systeemaanpak

Voor die integrale en multidisciplinaire aanpak heb je als projectmanager meer tools nodig in je gereedschapskist dan voor reguliere projecten, zegt Margret. ‘Projectmanagement volgt meestal een redelijk voorspelbare route van A tot Z. In de energietransitie zijn nieuwe oplossingen nodig, die we nu nog niet altijd kunnen zien. Daarom heb je als projectmanager kennis van andere methoden nodig, zoals systeemdenken, co-design en design thinking. Daarbij is de leider van de toekomst ook scherp op waarden als duurzaam veranderen, diversiteit en inclusiviteit.’

Ecologische en sociale waarde

Inholland Academy heeft een pakket aan post-hbo opleidingen ontworpen die aansluiten op actuele vraagstukken rond duurzaamheid. Opleidingsadviseur Cinta Peerdeman rondde een master in duurzame energie af en begaf zich jarenlang in deze sector. Ze hoopt dat overheden en bedrijfsleven het opleidingsaanbod gaan benutten als noodzakelijke investering in de toekomst. Cinta: ‘Het zou helpen als de creatie van ecologische en sociale waarde net zo gewaardeerd zou worden als economische waarde. Dit is ook één van de focuspunten van onze opleidingen.’

Jaartraject of losse module

Er zijn langere trajecten maar ook een korte. Cinta: ‘Na afronding van de opleiding Energietransitie, die 12 maanden duurt, kun je de complexiteit van de energietransitie begrijpen: van de ecologische en sociale vraagstukken tot de (geo)politieke belangen. De opleiding Projectleider Energietransitie is meer gefocust op projectmanagement, maar sluit af met een module waarin je de essentials van de energietransitie leert, voor leiders die impact willen maken. Je kunt ook een programma op maat laten maken.’ Bron: InHolland Academy Bron afbeelding

Tags: , , , , ,

Category: opleidingen, Windenergie

Reacties zijn gesloten.