Intentieovereenkomst Windpark Fryslân formeel getekend

| 10 november 2016

Deelname van de provincie in het windpark past in haar streven om te komen tot 16% duurzame energieopwekking in Friesland in 2020. In het coalitieakkoord 2015-2019 is daarvoor maximaal 127 euro miljoen gereserveerd. De provincie wil een deel van het rendement op haar deelname in Windpark Fryslân gaan inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Daarnaast wil de provincie initiatieven steunen in dorpen en streken langs de IJsselmeerkust met name op het gebied van toerisme en die de lokale werkgelegenheid bevorderen.

De provincie en Windpark Fryslân willen na realisatie van het windpark ook burgerparticipatie mogelijk gaan maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door uitgifte van certificaten van aandelen of obligaties en door storting van een deel van het rendement van de investering in een Omgevingsfonds.

Bron: windpark Fryslan

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.